Razlozi niskog samopouzdanja

Razlozi niskog samopouzdanja

Nisko samopouzdanje može rezultirati nizom ozbiljnih problema: od zdravstvenih do emocionalnih i finansijskih. Psiholozi su izdvojili tri glavna razloga zbog kojih ne cijenimo sebe, a s kojima se možemo boriti. Promašaji i odbijanje Naučnici koji se bave istraživanjem...
Znate li šta je sindrom Petra Pana

Znate li šta je sindrom Petra Pana

Kada se za nekoga kaže da ima sindrom Petra Pana, misli se na odraslu osobu koja ne preuzima odgovornosti u skladu sa njenim godinama i dužnostima. Izraženost karakteristika može varirati, ali je suština u tome da se osoba nalazi pred vratima odraslog doba, a nikako...