BoHeMSA iskustva i razmjena studnata

BoHeMSA iskustva i razmjena studnata

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA je nevladina, neprofitna, studentska organizacija čije članstvo čine studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini. BoHeMSA je punopravni član Međunarodne federacije udruženja studenata medicine, IFMSA....