CAT – Više od aktivizma!

CAT NOVOSTI

Danas je neko nebitan, sutra je neko iz tvoje bliže porodice, prekosutra si i sama žrtva ako šutiš! Ne šuti, tiče te se! Glasno progovori i spriječi nasilje.

Otvoren konkurs

Otvoren konkurs

NAPOMENA: Uz obvezne dokumente, kandidati mogu priložiti i sve dodatne preporuke i dokumente koji mogu pomoći pri budućem angažmanu. Nepotpune i prijave pristigle izvan naznačenog roka neće biti razmatrane.

Jednostavno i lako

Napravi svoj CAT meme!

Sa nama su…