CAT – Više od aktivizma!

U fokusu

Laboratorija za životne trikove trenera

Laboratorija za životne trikove trenera

Obuka 9-15 oktobar 2023 | Sremski Karlovci, Vojvodina, Srbija “Trainers’ Life Hacks Lab” otvoren je za sve trenere i posvećen je ličnom i profesionalnom...

CAT NOVOSTI

Konferencija: Civilno društvo u Republici Srpskoj – izazovi i perspektive

Konferencija: Civilno društvo u Republici Srpskoj – izazovi i perspektive

Ova konferencija ima za cilj da okupi udruženja, aktiviste i medije iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kako bi razgovarali o stanju u društvu, a posebno u civilnom sektoru, u svjetlu izmjena Krivičnog zakonika i usvajanja Nacrta zakona o posebnom registru rada neprofitnih organizacija od strane Vlade RS, kao i sve češćih napada na udruženja i aktiviste.

Pridruži se CAT i ORC timu