CAT – Više od aktivizma!

CAT NOVOSTI

Radionica o kreiranju Festivala kulture!

Radionica o kreiranju Festivala kulture!

Dvodnevne radionice u Međugorju (15/16. novembar) i Banjaluci (18/19. novembar) pružit će vam priliku da steknete praktična znanja i naučite sve o alatima za razvoj, marketing i organizaciju visokokvalitetnih festivala kulturne baštine.

Jednostavno i lako

Napravi svoj CAT meme!

Sa nama su…