CAT – Više od aktivizma!

CAT NOVOSTI

Panel: Korupcija u obrazovanju

Panel: Korupcija u obrazovanju

Cilj projekta YouTHink je angažovati i motivisati mlade i organizacije civilnog društva da reaguju na različite oblike korupcije kroz direktno angažovanje u građanskim aktivnostima, i procesima iskustvenog učenja i prakse.

Jednostavno i lako

Napravi svoj CAT meme!

Sa nama su…