CAT – Više od aktivizma!

CAT NOVOSTI

Webinar Omladinski rad

Webinar Omladinski rad

Kroz webinar ćete teoretski razumjeti kako omladinski rad može poslužiti kao alat u kreiranju boljih prilika za mlade i jačanju njihovih kompetencija, te koji oblici omladinskog rada postoje

Jednostavno i lako

Napravi svoj CAT meme!

Sa nama su…