CAT – Više od aktivizma!

U fokusu

CAT NOVOSTI

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg VI-A IPA Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg VI-A IPA Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.

12 županija iz Hrvatske (Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Zagrebačka)
109 općina/gradova i Distrikt Brčko iz Bosne i Hercegovine
12 općina iz Crne Gore

Pridruži se CAT i ORC timu