Objavljeni javni pozivi za učešće u IMPAKT Inkubatoru poslovnih ideja u 8 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu

Investicijska fondacija Impakt objavila je javne pozive za učešće u IMPAKT Inkubatoru poslovnih ideja u 8 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu.

 

Pozivi su objavljeni za:

 

  • mlade (18-35 godina) koji žive u Čeliću, Teočaku, Sapni, Kladnju, Doboj Istoku, Kalesiji, Živinicama i Tuzli,

 

koji žele pokrenuti biznis ili posluju maksimalno godinu dana.

 

IMAPKT inkubator poslovnih ideja obuhvata:

  • Poduzetničku obuku u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusiranu na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  • Pripremu i realizaciju prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  • Dodjelu bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate.
  • Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

 

Zainteresirani javne pozive mogu pronaći na web-stranici Investicijske fondacije Impakt, a prijave mogu poslati poštom, e-mailom te online prijavom putem linka. Organizirane su i prezentacije programa, a termini su navedeni zajedno sa linkovima koji slijede:

 

Čelić –  https://bit.ly/3U5dOdE, prezentacija programa je 29.04.2024. godine u 10.00 h u Sali za sjednice Općinskog vijeća Čelić,

Teočak – https://bit.ly/4d6wuCv, prezentacija programa je 29.4.2024. godine u 10.30 putem ZOOM aplikacije. Link za ZOOM  sastanak,

Sapna – https://bit.ly/4aONkEv, prezentacija programa je 29.4.2024. godine u 12.00 putem ZOOM sastanka,

Kladanj – https://bit.ly/3w3snqf , prezentacija programa je 9.5.2024. godine u 10:00  u sali za sjednice Općinskog vijeća Kladanj (zgrada Policije),

Doboj Istok – https://bit.ly/3weVXcc , prezentacija programa je 8.5.2024. godine u 11.00 h u sali za sjednice Općinskog vijeća Doboj Istok,

Kalesija – https://bit.ly/4aRcTVh, prezentacija programa je 10.5.2024. godine u 14.00 u sali za sjednice Općinskog vijeća Kalesija,

Živinice – https://bit.ly/3QhZTja, prezentacija programa je 7.5.2024. godine u 10.00 u sali za sjednice Gradskog vijeća Živinice,

Tuzla – https://bit.ly/4aSuD2v, prezentacija programa je 7.5.2024. godine u 14.00  u sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla.

 

Podsjećamo, u sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 13 lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona u 2024. godini realizuje se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja Tuzlanskog kantona koji, između ostalog, obuhvata program preduzetničke obuke te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za nove poslovne poduhvate  mladih u dobi od 18 do 35 godina.

 

Investicijska fondacija Impakt osnovana je 2019. godine. Podržala je više od 500 biznisa, čime je kreirano više od 800 radnih mjesta. Fondacija sarađuje sa 59 lokalnih zajednica širom BiH. Misija je izgradnja jakog poduzetničkog sistema i pružanje podrške poduzetnicima u pokretanju i širenju poslovnih poduhvata, s ciljem razvoja malih privrednika i lokalnih zajednica.