PodCAT sa Malikom: Tuzla (VIDEO)

Gosti nove epizode PodCAT-a sa Malikom bili su mladi iz Tuzle, Sabiha Mujkanović-Mujačić, mlada vijećnica u GV Tuzla i Mirza Mujezinović ispred Fondacije Tuzlanske Zajednice. Gosti su sa Malikom razgovarali o djelovanju mladih u Tuzli, dešavanjima i prilikama koje...

PodCAT sa Malikom: Mladi – Ključ (VIDEO)

Gosti nove epizode PodCAT-a sa Malikom bili su mladi iz Ključa, Azhar Sejarić, mladi vijećnik u OV Ključ i mladi aktivisti Hotić Medina i Hotić Anel. Gosti su sa Malikom razgovarali o načinu djelovanja mladih Ključu, prilikama koje imaju mladi te o njihovoj...

PodCAT sa Malikom: Mladi Kalesije (VIDEO)

Gosti nove epizode PodCAT-a sa Malikom bili su mladi Kalesije, vijećnik u OV Kalesija Admir Karić i mlada aktivistkinja Almira Omić. Almira i Admir su sa Malikom razgovarali o načinu djelovanja mladih vijećnika u Kalesiji, prilikama koje imaju mladi te o njihovoj...