Prijavite se na natječaj Digital Green Talents Award 2024! – podsjećanje

Digital Green Talents Award – High Potentials in Sustainable Development je natječaj koji se organizuje na inicijativu Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje.

Prijaviti se mogu mladi naučnici iz oblasti digitalizacije i održivosti iz cijelog svijeta.

Pobjednici imaju priliku učestovati u jednosedmičnoj proljetnoj školi, osvojiti u potpunosti finansiran istraživački boravak do tri mjeseca u njemačkoj kompaniji ili instituciji po svom izboru i dobiti pristup mreži talenata Digital Greens.

Rok za prijavu je do 15. maj 2024. godine.

Dodatne informacije možete pronaći na: www.digitalgreentalents.de