CAT – Više od aktivizma!

CAT NOVOSTI

Javni poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih

Javni poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih

Podrška se realizuje kroz projekat „Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK“  koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

Jednostavno i lako

Napravi svoj CAT meme!

Sa nama su…