CAT – Više od aktivizma!

CAT NOVOSTI

Trening: POPs pesticidi

Trening: POPs pesticidi

Pored toga, na ovom treningu će biti predstavljeni primjeri dobre prakse upravljanja hemikalijama u poljoprivredi u EU, kao i preliminarni rezultati inventara POPs pesticida u Bosni i Hercegovini.

Jednostavno i lako

Napravi svoj CAT meme!

Sa nama su…