10 kurseva da pišeš bolje promptove za AI

U današnje vrijeme, vještina prompt engineeringa postaje sve važnija kako bi se maksimalno iskoristile mogućnosti generativne AI tehnologije. S obzirom na to da alati poput ChatGPT-a i Gemini mogu praviti greške, ključno je razumijevanje kako formulisati upite koji će rezultirati tačnim i relevantnim odgovorima.
Kursevi o prompt engineeringu, nude znanje ne samo o tehničkim aspektima već i o etičkim implikacijama pisanja promptova. Ovo znanje je dragocjeno ne samo za developere, već i za osobe koje nisu tehnički orijentisane, jer pravilna upotreba AI alata može znatno unaprijediti produktivnost i inovativnost u bilo čijem radu.

U nastavku predlažemo listu od 10 kurseva koje možeš pohađati ako želiš unaprijediti svoju vještinu promptanja.

1. Arizona State University Career Catalyst: AI Foundations: Prompt Engineering – Osnove AI i prompt engineeringa za sve nivoe znanja.

2. Codecademy: Prompt engineering courses – Besplatni kursevi sa praktičnim vježbama za softverske inženjere, marketare i analitičare podataka.

3. Google Cloud: Introduction to Generative AI Learning Path – Uvod u generativni AI sa naglaskom na praktičnu primjenu.

4. IBM Skills Network: Prompt Engineering for Everyone – Osnove prompt engineeringa kroz različite module i pristupe.

5. OpenAI/DeepLearning.AI: ChatGPT Prompt Engineering for Developers – Razvijte aplikacije koristeći ChatGPT sa ovim kursem.

6. The Complete Prompt Engineering for AI Bootcamp (Udemy) – Kompleksan kurs koji pokriva GPT-4, Stable Diffusion i GitHub Copilot.

7. Learn Prompting: Your Guide to Communicating with AI – Besplatni kurs sa otvorenim pristupom i bogatom zajednicom na Discordu.

8. edX: Prompt Engineering and Advanced ChatGPT – Napredne tehnike za rad sa ChatGPT.

9. freeCodeCamp: Learn Prompt Engineering – Full Course – Besplatan kurs na YouTube-u koji pokriva širok spektar tema od osnova do naprednih strategija.

10. Academy 387: AI Revolucija: Savladajte ChatGPT i druge alate za budućnost – Kurs nudi praktično razumevanje AI-a, posebno ChatGPT-a i drugih OpenAI modela, idealan za sve koji žele da integrišu AI u svoj posao ili život.

Ako želiš testirati neke od AI alata za kreiranje sadržaja, obavezno pogledaj i snimak sa meet upa koji smo održali sa Sabahudinom Kurtićem na kojem je podijelio odlične alate, ali i pokazao praktične primjere kako kreirati kvalitetan prompt za AI.

rolify.com