Danas je Svjetski dan slobode medija

Danas je Svjetski dan slobode medija

Danas se u cijelom svijetu obilježava Svjetski dan slobode medija. Svjetski dan slobode medija, 3. maja obilježava se s ciljem podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija Cilj obilježavanja tog Dana, koji okuplja medijske profesionalce, koji potom...
Udruženje BaUM prkosi trendu odlaska mladih

Udruženje BaUM prkosi trendu odlaska mladih

„BaUM“ je naziv za udruženje mladih iz Banovića koje uključuje različite volontere sa područja općine Banovići koji teže ka poboljšanju i unapređenju ove zajednice. Misija i vizija Udruženja mladih jeste da okupi svu zainteresovanu omladinu, te da ih uključi u...
Aktiviraj se #2 – Udruženje mladih Trik Kalesija

Aktiviraj se #2 – Udruženje mladih Trik Kalesija

Udruženje mladih Trik je samostalna, nestranačka, nevladina i neprofitabilna organizacija mladih otvoreno za saradnju sa svim organizacijama, udruženjima, kao i pojedinačnim inicijativama građana/ki. Osnovano je u januaru 2019. godine na incijativu World Vision-a kao...