Vijeće mladih Gradačac zastupa prava mladih i nastoji širiti ekološku svijest

 

Vijeće mladih Gradačac je osnovano prije pet godina i predstavlja krovno udruženje mladih zasnovanom na dobrovoljnom članstvu omladinskih udruženja, a koje predstavlja interese mladih i omladinskih udruženja na području ove zajednice.

Misija i vizija Vijeća je okupiti i prepoznati ambicije i mogućnosti mladih ljudi, a jedan od ciljeva djelovanja udruženja je dijalog sa lokalnim vlastima kako bi predstavili svoje ciljeve.

Aktivnosti kojima se, između ostalog bave, su ekologija i zaštita životne sredine, kao i brojni drugi projekti. Jedan od projekta koji će biti realizovan u augustu je „Aktiv Kult Kamp“ čiji je glavni plan podići svijest o ekologiji mladih ljudi u zajednici.

Držimo se jednostavne strukture kampa. Trajat će šest ili sedam dana, nismo još tačno odredili, i kroz tih nekoliko dana, držat ćemo radionice o tome kako mi možemo da zaštitimo naš okoliš. Također kroz akcije koje smo planirali – čišćenje jezera Vivara kao i čišćenje parka Gradačac.“ – Ajna Ganibegović, projektna koordinatorica

Aktiv Kult Kamp je tradicionalno se organizuje već pet godina, a organizaciju kampa podržala je Fondacija tuzlanske zajednice.

U svom djelovanju, predstavnici Vijeća mladih općine Gradačac, suočavaju se i sa određenim izazovima.

Prije svega, problem je to što nemamo aktivnosti za mlade ljude. Ne postaje nikakvi koncerti, festivali, sajmovi, niti išta slično, a sa druge strane ne postoji prostor u Gradačcu u koji bi mi mogli da održavamo takav vid aktivnosti“ – Amina Omerbašić, PR menadžer projektnog tima.

Aktivizam i volonterizam mladih u Bosni i Hercegovini ima značajan utjecaj na društvo i pruža priliku mladim ljudima da doprinesu zajednici i ostvare pozitivne promjene. Mladi aktivisti i volonteri u BiH djeluju u različitim područjima, od zaštite okoliša i ljudskih prava do obrazovanja i socijalne inkluzije.

Jedan od važnih aspekata aktivizma mladih u BiH je angažman u organizacijama civilnog društva.

Amina je kazala da za nju aktivizam predstavlja borbu mladih za njihova prava, dok sa druge strane volonterizam predstavlja slijeđenje nekog principa, kako bi pomogli svome društvu u očuvanju moralnih vrijednosti.

Aktivizam i volonterizam mladih u BiH ima snažan utjecaj na društvene promjene, jačanje građanskog društva i izgradnju održivog i inkluzivnog društva. Mladi ljudi su pokretači inovacija, ideja i promjena te igraju ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti BiH.

Video možete pogledati na linku ispod:

https://youtu.be/m2cVZ1ZLDEc

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“