Prilike za mlade

Mi o nama: Zaza (VIDEO)

Iz lične potrebe je počela da istražuje ishranu koja ne sadrži proizvode životinjskog porijekla i alergene. Uskoro se potreba razvila u poduzetničku ideju.

BIRN BiH zapošljava novinara/novinarku

Novinari BIRN-a BiH slijede najviše standarde istraživačkog novinarstva radeći na pričama čiji je cilj da doprinesu pozitivnoj društvenoj promjeni.

Prijavi se! YouthSpeak Forum 2021

Ovaj događaj iz godine u godinu okuplje više od 500 mladih ljudi iz cijele BiH, a ima za cilj da poveže mlade ljude sa liderima iz javnog sektora i omogući im razmjenu mišljenja i ideja.

Prijavite se za trening na temu radnih prava mladih

Cilj ove obuke je da mladi ljudi, bili oni zaposleni, pripravnici, volonteri, studenti, đaci, ili nezaposleni, povećaju svoju informisanost i znanje iz oblasti radnih prava koja im pripadaju, kao i da se osnaže u borbi za njihovu zaštitu.