Prilike za mlade

Trening Informiranje javnosti i odnosi s medijima

Trening Informiranje javnosti i odnosi s medijima

Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE provodi trening o temi koja se tiče informiranja javnosti i odnosa sa medijima. Kroz trening se nastoji  razumijevanje koncepta javnosti, odnosno određivanje ciljnih javnosti za poruku koja se želi prenijeti. Odnosi...

KONKURS za dodjelu stipendija u akademskoj 2022/2023. godini

KONKURS za dodjelu stipendija u akademskoj 2022/2023. godini

Stipendija se ogleda u subvencioniranju svih ili dijela troškova smještaja, ishrane i dodatnih usluga  u PU Studentski dom “Prof. dr. Fikret Hadžić” Sarajevo. Svi smještajni kapaciteti se nalaze u Sarajevu, te mogućnost stipendiranja je otvorena samo za studente koji studiraju na nekom od fakulteta u Sarajevu.

Prijava za projekat BORN TO BE EQUAL

Prijava za projekat BORN TO BE EQUAL

Projekat je prevashodno namijenjen učesnicama koje nisu imale praktičnog iskustva u web dizajnu, ali imaju interes za tu oblast.

16. Akademija za političke lidere/ke u BiH

16. Akademija za političke lidere/ke u BiH

Akademija za političke lidere/ke u BiH ove godine okuplja 16. generaciju polaznika Akademije, koju  čine mlade osobe iz političkih partija te studenti koji jesu ili žele biti duštveno aktivni kao i društveni aktivisti.