Prijave u toku: Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2022/23. na Univerzitetu u Litvaniji

POSLOVNI UNIVERZITET PRIMIJENJENIH NAUKA U LITVANIJI JE OBJAVIO KONKURS ZA DODJELU ŠEST STIPENDIJA STUDENTIMA UNTZ.

Poslovni univerzitet primijenjenih nauka u Litvaniji je objavio konkurs za dodjelu šest (6) stipendija studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2022/23. godine.

Prijaviti se mogu studenti Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Više informacija o studiranju na Poslovnom univerzitetu primijenjenih nauka u Litvaniji možete pronaći na sljedećim linkovima:

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 10.06.2022. GODINE

Važno: Nakon što Ured nominuje studente, studenti do 14.06.2022. godine popunjavaju online aplikaciju na sljedećem linku: Application form.

Potrebna dokumentacija za studente:

  • Prijavni obrazac
  • Fotografija (formata 35×45 mm)
  • Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  • CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  • Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  • Certifikat o poznavanju engleskog jezika za predmete na engleskom jeziku odnosno njemačkog jezika za predmete na njemačkom jezku, minimalno nivo B2
  • Za studente I ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik

Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik.

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@unitz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ LITVANIJA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name).

Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije), piše unitz.ba.

studomat.ba

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi