Prijavi se na panel diskusiju “Mladi za vladavinu prava” u Tuzli

U okviru projekta Mladi za vladavinu prava koji finansira Evropska unija, Omladinski resursni centar Tuzla i Ja bih u EU Sarajevo pozivaju mlade koji žele naučiti više o evropskim integracijama i evropskim vrijednostima u vladavini prava da nam se pridruže na panel diskusijama o učešću mladih u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, koje organizujemo u novembru.

Temeljne vrijednosti Evropske unije uključuju vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava. Vladavina prava je osnova demokratije i društva u kojem građani mogu da ostvaruju svoja prava i slobode.

Da bi postala članica Evropske unije, BiH, građani i institucije moraju poštovati ovu vrijednost i posvetiti se njenom unaprijeđenju. Stoga je vladavina prava u srži procesa proširenja Evropske unije, što je istakla i Evropska komisija u svojoj „Strategiji za zapadni Balkan” iz 2018. i u Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Pravilno funkcionisanje pravosudnog sistema i efikasna borba protiv korupcije su od najveće važnosti, kao i poštovanje osnovnih prava u zakonima ali i praksi. Uprkos napretku postignutom u reformi pravosudnog sektora, vladavina prava u Bosni i Hercegovini (BiH) i dalje je slaba.

Dva panela, koja ćemo održati krajem novembra u Tuzli i online putem, namjenjena su mladima iz Bosne i Hercegovine, koji imaju želju da se više informišu o nadležnostima sudova, iskustvima mladih pravnika/ca, vrijednostima i principima Evropske unije u okviru pravosudnog sistema BiH.

“Mladi za vladavinu prava – LAB” (Youth Rule of Law Lab – YRoLL), koju finansira Evropska unija, a implementiraju udruženje “Ja bih u EU” i “ORC” Tuzla je 30-mjesečna akcija razvijena u skladu sa ciljem EIDHR-ove uredbe – podrška demokratiji.

Opšti cilj akcije je podrška i jačanje organizacija civilnog društva u poticanju demokratske kulture kroz unapređenje njihovog znanja i participativne uloge u promociji, zaštiti i unapređenju prioriteta Evropske unije u pogledu ljudskih prava i pitanja demokratije u Bosni i Hercegovini.

Paneli će se održati:
1. Mladi i pravosudni sistem Bosne i Hercegovine (Uživo panel Tuzla)
23. novembra 2021. od 11:00 – 13:00

2. Principi i vrijednosti Evropske unije u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine (Online
panel)
26. novembra 2021. od 11:00 – 13:00

Panele će moderirati Danijel Stjepanović (Forum građana Tuzla), a na online panelu će nam se obratiti govornica Jovana Šnjegota (@PitajPravnika) koja će govoriti na temu „Usporedba principa i vrijednosti pravosudnog sistema Evropske unije i Bosne i Hercegovine“.

Za sve učesnike će biti osigurani putni troškovi u maksimalnom iznosu do 50 KM, te certifikati o učešću na panelima.

Pozivamo sve zainteresovane mlade ljude da se prijave za učešće na panelu u Tuzli, ili online panelu putem linka u nastavku, a više informacija mogu pronaći na stranicama: www.orctuzla.ba i www.jabiheu.ba

PRIJAVITE SE NA DOGAĐAJ KLIKOM OVDJE.

PANEL I
MLADI I PRAVOSUDNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE
Datum: Utorak, 23.11.2021.
Lokacija: Međunarodni atelje „Ismet Mujezinović“, Klosterska bb, Tuzla
Moderator: Danijel Stjepanović, Forum građana Tuzla
AGENDA:
10:45 – 11:00 Registracija učesnika_ca
11:00 – 11:15 Predstavljanje projekta i uvodne riječi organizatora ORC Tuzla, Udruženje „Ja bih u EU“
11:15 – 11:45 Kako zainteresovati mlade za pravosudni sistem BiH, Zašto je vladavina prava i nezavisan pravosudni sistem bitan za mlade Profesori/asistenti pravnog fakulteta u BN ili Tuzli
11:45 – 12:15 Koliko mladi poznaju pravosudni sistem u BiH
12:15 – 12:45 Diskusija – Kako mladi mogu uticati na poboljšanje pravosudnog sistema u BiH
13:00 – 14:00 Ručak

PANEL II
Principi i vrijednosti Evropske unije u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine
Datum: Petak, 26.11.2021.
Lokacija: Zoom
Moderator: Danijel Stjepanović
AGENDA:
10:45 – 11:00 Registracija učesnika_ca na zoom platformi
11:00 – 11:15 Predstavljanje projekta i uvodne riječi organizatora ORC Tuzla i Udruženje „Ja bih u EU“
11:15 – 12:00 Kviz o principima i vrijednostima Evropske unije
12:00 – 12:15 Diskusija
12:15 – 13:00 Usporedba principa i vrijednosti pravosudnog sistema Evropske unije i Bosne i Hercegovine
Jovanja Šnjegota, dipl. pravnica i content creator @PitajPravnik