KONKURS za dodjelu stipendija u akademskoj 2022/2023. godini

FONDACIJA “IZVOR NADE” SARAJEVO

 

Butmirska cesta 18d

 

71000 Sarajevo

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 

za prijem kandidata i dodjelu stipendija u akademskoj 2022./23. godini

 

Finansijska sredstva osigurava Fondacija “Izvor nade” Sarajevo

 

Član 1.

 

Upravni odbor Fondacije “Izvor nade” Sarajevo na osnovu člana 9. Statuta Fondacije (broj: 03-051-245/10 od 06.04.2021. godine) donosi Odluku o dodjeli stipendija budućim studentima/studenticama u akademskoj 2022/23. godini i to:

 

126 stipendija za studente/ice svih godina studija (od 1. do 5. godine studija).

 

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

 

Član 2.

 

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2022/23. godinu, počevši od 1. oktobra 2022. do 30. jula 2023. godine.

 

Stipendija se ogleda u subvencioniranju svih ili dijela troškova smještaja, ishrane i dodatnih usluga  u PU Studentski dom “Prof. dr. Fikret Hadžić” Sarajevo. Svi smještajni kapaciteti se nalaze u Sarajevu, te mogućnost stipendiranja je otvorena samo za studente koji studiraju na nekom od fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Oblik stipendiranja

 

Ukupni trošak smještaja, ishrane i dodatnih usluga u Studentskom domu “Prof. dr. Fikret Hadžić” Sarajevo“ iznosi  300,00 KM mjesečno.

 

 

Studenti, na osnovu kriterija propisanih konkursom, mogu da ostvare jednu od mogućnosti, u trajanju 10 mjeseci (oktobar – juli):

 

a) U potpunosti besplatne usluge Doma – participacija 0,00 KM mjesečno,

 

b) Djelimičan popust na usluge Doma – participacija za smještaj u rasponu od 50,00 do 250,00 KM i

 

c) Kandidati koji ispune uvjete za prijem u Dom, bez dodatnog stipendiranja, snose troškove u iznosu od 300,00 KM.

 

Član 4.

 

Opći  bodovni kriteriji i uvjeti 

 

a) Uspjeh tokom srednjoškolskog obrazovanja ili za vrijeme studija,

 

b) Primjerno vladanje i moralno ponašanje,

 

c) Dodatni uspjeh, postignuće ili ostvarenje u bilo kojem polju nauke, kulture, sporta i drugog usavršavanja,

 

d) Intervju/razgovor u Fondaciji (poželjno prisustvo jednog roditelja/staratelja),

 

e) Socioekonomski status i

 

f) Odabir oblika volontiranja u Fondaciji.

 

Posebni bodovi 

 

a) Učenici generacije, studenti generacije i ponosi generacije,

 

b) Superodličan uspjeh u srednjoj školi (5.0) ili na studiju prosjek veći od 9.0,

 

c) Uspješni sportaši,

 

d) Uspješni takmičari/talenti u raznim predmetnim područjima/poljima,

 

e) Iskustvo u NGO sektoru i bogato neformalno obrazovanje i

 

f) Aktivni volonterizam i volontersko iskustvo.

 

Član 5.

 

Način prijave

 

a) Pravo prijave na Konkurs imaju svi učenici završnih razreda srednjih škola i studenti od 2. do 5. godine studija.

 

b) Prijave se vrše putem online aplikacije dostupne na web stranici www.izvornade.com

 

          – Za nove studente – Koji tek postaju stipendisti Fondacije

 

          – Za postojeće stipendiste studente – Koji su već bili stipendisti Fondacije

 

c) Sve dodatne informacije u vezi s načinom prijave na Konkurs dostupne su putem e-mail adrese stipendije@izvornade.com.

 

d) Nepotpune aplikacije neće biti razmatrane.

 

e) Kandidati će putem kontakta koje navedu u aplikaciji (e-mail adresa ili broj telefona) dobiti odgovor i ponudu termina za zakazivanje intervjua.

 

f) Nakon završetka aplikacija i intervjua, vrši se rangiranje kandidata i odabir. Rezultati se objavljuju u  9.7.2022. Svi kandidati će lično biti obaviješteni o rezultatima.

 

Član 6.

 

Rok za prijavu

 

a) Konkurs stupa na snagu danom objave.

 

b) Posljednji dan za prijavu je 1. juli 2022. godine.

 

DODATNO:

 

a) U slučaju da se ne popune mjesta u prvom roku konkursa, bit će objavljen novi rok u mjesecu septembru.

 

b) O dokumentima koji se predaju nakon popunjavanja online aplikacije bit ćete obaviješteni putem e-maila.

 

 

Direktorica Fondacije

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.