Poziv na događaj: Protiv korupcije se boriš kada progovoriš!

Institut za razvoj mladih KULT od septembra 2021. godine aktivno radi na provedbi inicijative Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo! u okviru koje, u saradnji s Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo analizira mjere o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Kantona Sarajevo, te zagovara usvajanje politika upravljanja sukobom interesa za javne institucije u Kantonu Sarajevo. Inicijativa, koja se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske, nastoji privući pažnju javnosti, a posebno mladih i ukazati na štetnost korupcije na život pojedinaca, ispitati stavove građana i mladih o korupciji te pružiti osnovne informacije o borbi protiv korupcije.

S tim u vezi, Institut organizira događaj Protiv korupcije se boriš kada progovoriš! – Uloga mladih u borbi protiv korupcije, na kojem će okupiti mlade aktiviste i predstavnike omladinskih organizacija i udruženja koje rade s mladima na području Kantona Sarajevo s ciljem boljeg razumijevanja uloge mladih u borbi protiv korupcije. Cilj događaja je, kroz diskusiju i razmjenu informacija i mišljenja, učesnike motivirati i podstaći na proaktivan angažman u borbi protiv korupcije. To je moguće jedino ukoliko hrabro progovore te ako im država i institucije pruže neophodnu podršku i zaštitu.

Stoga, zadovoljstvo nam je pozvati predstavnika Vaše organizacije da uzme učešće u događaju tokom kojeg će imati priliku razgovarati sa predstavnicima institucija vlasti, međunarodne zajednice i medija o korupciji i štetnom utjecaju koji ona ima na mlade.

Događaj će se održati u četvrtak, 2. juna 2022. godine, od 10.00 do 13.00 sati, u hotelu „Hills“, Butmirska cesta 18, Ilidža.

Tokom događaja će se koristiti metodologija World Caffe, koja daje priliku da se u manjim grupama razgovara o temi koja je važna, a u slučaju predloženog događaja o temi uloge mladih u borbi protiv korupcije. Metodologija podrazumijeva prisustvo predstavnika međunarodne zajednice, medija i institucija vlasti. Svaki od učesnika će biti raspoređen za jedan od stolova na kojem će mladi moći razgovarati i diskutovati o ulozi mladih u borbi protiv korupcije.

Na početku događaja, predstavnici institucija, međunarodne zajednica i medija će imati priliku da kroz kratko izlaganje (maksimalno 3 – 5 minuta) predstave sebe i svoj rad u oblasti borbe protiv korupcije. Nakon uvodnog dijela, slijedi grupni rad tokom kojeg ćete posjetiti svaki od stolova. Svaki od stolova će imati posebnu temu vezanu za korupciju o kojoj će se razgovarati. Na kraju grupnog rada, bit će prezentirani zaključci sa svakog stola.

Molimo Vas da nam učešće na događaju potvrdite najkasnije do 30. maja 2022. godine do 12.00 sati, putem e-maila: nevio.bruck@kultbih.org ili prijavom putem prijavnog obrasca na linku:

https://forms.gle/Rx7dJmDmfYFj3FRu6

Nadamo se da ćete prepoznati značaj ovog događaja i odazvati se pozivu, te svojim učešćem zajedno sa nama doprinijeti u borbi protiv korupcije.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na odgovoru.

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi