16. Akademija za političke lidere/ke u BiH

“Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice” organizacija je civilnog društva osnovana 2006. godine u Banjoj Luci. Kroz edukativne, zagovaračke, istraživačke i razvojne programe, organizacija podstiče zdrave životne vrijednosti mladih, rad sa talentovanima, te građansku i političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg, tolerantnijeg i pravednijeg društva.

Akademija za političke lidere/ke u BiH ove godine okuplja 16. generaciju polaznika Akademije, koju  čine mlade osobe iz političkih partija te studenti koji jesu ili žele biti duštveno aktivni kao i društveni aktivisti.

Fokus Akademije je na aktivnom učešću mladih u davanju mišljenja i prijedloga u vezi sa reformom u izbornom sistemu po preporukama ODIHR.

Do sada smo relizovali susrete učesnika iz banjalučke, tuzlanske i mostarske regije.

Ovim putem pozivamo: mlade  studente sa prostora sarajevske regije (Grada Sarajeva, Grada Istočnog Sarajeva i susjednih opština) da se prijave  za učestvovanje  na događaju koji će se održati u Sarajevu  od 8. do 10. juna 2022. godine. Ovo će biti završna aktivnost Akademije  na kojem će se pridružiti određen broj učesnika iz banjalučke, tuzlanske i mostarske regije kako bi zajedno diskutovali o reformi izbornog sistema po preporukama ODIHR-a.

Završni događaj trajaće 3 dana, od 8. do 10. juna 2022.

Svi zainteresovani biografiju (CV) i motivaciono pismo mogu poslati  na mail: akademija.perpetuum@gmail.com do 1.6.2022. do 12.00 časova.

Za više informacija, dodatna pitanja i nedoumice možete kontaktirati Sonju na broj telefona: 065/836-660

Troškovi prevoza i smještaja za one kojima je potrebno, kao i materijala predavanja su obezbijeđeni.

pm.rs.ba

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi