Napiši rad za platformu MladiRini

Pošalji svoj rad koji će biti predstavljen na platformi MladiRini, stvorenoj od strane timova sa Zapadnog Balkana, punih aktivista i internet entuzijasta.


OBLAST:
demokratija i vladavina prava, sloboda na internetu, životna sredina
OPIS
Platforma MladiRini daje glas mladima Zapadnog Balkana i u isto vrijeme pruža priliku donosiocima odluka da se upoznaju sa problemima sa kojima se mladi svakodnevno susreću.
MladiRini teži da postane najpopularnija platforma za mlade širom regiona. Najbolji rad za svaku od šest zemalja Zapadnog Balkana, biće izabran od strane partnera Think for Europe (TEN) mreže. Najbolji rad, osim što će dobiti istaknutu poziciju na platformi, biće preveden na ostale jezike platforme, a autor/ka najboljeg rada će dobiti novčanu nagradu u vrijednosti od 100€.
USLOVI
Svi zainteresovani mladi se mogu prijaviti.
NAČIN PRIJAVE
Svoje radove sa naslovom – Podnošenje radova za platformu MladiRini (Vaše ime), možetem poslati na dragana@institut-alternativa.org .
Prilikom pisanja rada treba se pridržavati sljedećih smjernica:
– Broj riječi ne treba da bude veći od 900;
– Iako donja granica broja riječi nije propisana, radovi kraći od 300 riječi se ne podstiču;
– Radovi bi trebalo da budu napisani o jednoj od sljedećih tema:
–  Demokratija i vladavina prava
–  Slobode na internetu
–  Životna sredina
– Poslati radovi bi trebalo da budu pisani na jednom od sljedećih jezika – engleski, albanski, makedonski, bosanski, crnogorski ili srpski;
– Učesnici mogu poslati više od jednog rada;
– Radovi napisani od strane dva autora su takođe dobrodošli, i oni takođe mogu da podnesu više od jednog rada;
– Podneseni radovi bi trebalo da se pridržavaju osnovnih principa akademske čestitosti: poštenje, pravičnost, i odgovornost, što znači da radovi ne smiju biti plagirani, odnosno trebalo bi citirati ili staviti poveznice do korišćenih izvora.
ROK ZA PRIJAVU
16.07.2021, 17h
Za više informacija možete se obratiti putem e-mail adrese:dragana@institut-alternativa.org
(mladiinfo.me)