Ajna Jusić obratit će se UN-u u ime sve djece rođene kao posljedica rata u BiH

Jusić će se obratiti na događaju koji se održava povodom Međunarog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama 25. novembra. Osim nje govorit će šefica kabineta UN-a Maria Luiza Ribiero Viotti, te predstavnice UN-ovih odjela za borbu protiv nasilja nad ženama i djecom i pomoći žrtvama.
Slikovni rezultat za ajna jusic
UN Women će obilježiti Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama pod zastavom kampanje UNiTE s ciljem da se nasilje nad ženama eliminiše od 2030. godine. Cilj je, kako kažu, obilježiti ovaj dan i staviti naglasak na ovogodišnju temu globalne kampanje 16. dana aktivizma UN-a protiv rodno zasnovanog nasilja “Narandžasti svijet: Ravnopravnost generacija protiv silovanja!”.
Generalni sekretar UN-a Anotnio Guterres pozvao je na globalnu kaciju kako bi se podigla svijest, poticali zagovarački napori i širilo znanje i inovacije.
Kampanja UNiTE je pokrenuta 2008. godine i predstavlja višegodišnje napore da se prevenira i eliminiše nasilje nad ženama i djevojčicama širom svijeta.
“UNiTE poziva vlade, civilno društvo, organizacije za borbu za ženska prava, mlade ljude, privatni sektor, medije i cijeli UN sistem da se udruže protiv globalne pandemije nasilja nad ženama i djevojčicama. Kampanja je kreirana na postojećim međunarodnim zakonima i propisima “, navode iz UN-a.
Naglasak kampanje je i borba protiv seksualnog nasilja i silovanja, a od ovog 25. novembra UN će se posvetiti posebno nasilju nad ženama i djevojčicama koje je počinjeno tokom rata.
Upravo zbog toga je je Jusić jedna od govornica. Dvadesetpetogodišnja Bosanka pokrenula je borbu za djecu koja su rođena kao posljedica rata, među kojima su i ona čije su majke silovane, prije dvije godine. Od tada se njihov glas glasno čuje, a o ovom problemu govorili su na brojnim međunarodnim konferencijama jer su neki od očeva te djece pripadnici stacionarnih/mirovnih snaga (UNPROFOR, IFOR, SFOR i sl.), te radnici humanitarnih misija.
Cilj djelovanja je da djeca rođena zbog rata i silovane žene/majke dobiju jedinstven status i budu prepoznate zakonom o civilnim žrtvama rata, ali da se skine stigma sa majki i njihove djece kako bi bile ravnopravne članice društva.
Tu je i predstava “U ime oca” koja govori o iskustvima djece rođene kao posljedica silovanja žena u ratu, a koja je gostovala širom BiH i izazvala veliku empatiju gledalaca.
Preuzeto sa: https://www.klix.ba/