ALF virtualni maraton – Rad organizacija civilnog društva tokom COVID-19 pandemije – Katastrofa, izazov ili prilika? Kako dalje”ia

ORC Tuzla je, kao Glavna kancelarija ALF Mreže u BiH, a u okviru ALF Virtualnog maratona za dijalog u EuroMEd regiji, u četvrtak, 29. aprila organizovala E-table (virtuelni okrugli sto) sa temom:
Rad organizacija civilnog društva tokom COVID-19 pandemije – Katastrofa, izazov ili prilika? Kako dalje”
Опис није доступан.
Na Okruglom stolu učestvovalo je 16 učesnika iz: BiH, Libana, Slovenije, Egipta, Albanije, Bugarskei Mađarske, a govornici su bili:
Slobodan BLagovčanin – CAT BiH
Dimitrios Cavouras – Ekspert za civilno društvo EuroMed regije i
Robert Križanić – Šef ALF mreže SLovenije
Опис није доступан.
Na okruglom stolu se razgovaralo o: Slabostima i snazi organizacija civilnog društva u EuroMEd regiji tokom pandemije, dobrim i inovativnim aktivnostima koje su organizacije pokrenule tokom pandemije, iskustva i prevazilaženje izazova i prepreka, mogući prijedlozi o radu ALF Mreže unutar pandemije (mogućnosti, izazovi, rješenja i mogućnosti)
Опис није доступан.
Učesnici su tokom dva i po sata imali priliku razmijeniti svoja iskustva, razmišljanja, ideje, problem i poteškoće unutar pandemije. Razgovaralo se i o tome kako organizacije civilnog društva učiniti više aktivnim u društvu, kako povećati vizibilnost, kako popuniti praznine u radu vlada i donosioca odluka u borbi sa pandemijom, kako se boriti protiv lažnih vijesti (Fake news)…
Опис није доступан.
Jedan od zaključaka okruglog stola bio je pojačati i djelovati proaktivnije on-line (kako zvanično – unutar ALF mreže, tako i u razmjeni iskustava između zemalja i članica)
Опис није доступан.
Uskoro potpun izvještaj E-stola.