Aplikacije za učešće u Women’s STEP programu su sada otvorene!

Ukoliko trenutno studirate u Banja Luci ili Sarajevo i popunjavate sljedeće kriterije, pokrenite svoju aplikaciju odmah na web stranici http://ais.americancouncils.org/step

Aplikacije su otvorene do 8. novembra, 2021.

Women’s STEP je za vas ukoliko:

  • imate između 19-26 godina
  • ženskog ste spola
  • studirate društvene nauke
  • trenutno živite u Banjoj Luci ili Sarajevu
  • možete prisustvovati trodnevnom treningu koji će se održati u Banjoj Luci krajem novembra 2021.
  • spremni ste odraditi praksu (20 sati sedmično) od početka februara do kraja aprila 2022. godine!

Za više informacija o Women’s STEP programu pogledajte “About” sekciju ili se javite na: ba@americancouncils.org, ili pozovite 060-328-9804