ASuBiH raspisuje konkurs za novu generaciju regionalnih PR Menadžera!

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za drugu generaciju regionalnih PR Menadžera, što je odlična prilika za sve članove koji se žele okušati u polju medija, odnosa s javnošću, vođenju društvenih mreža, kao i liderstva !

Ovogodišnja generacije će brojati 5 regionalnih PR Menadžera, odnosno 5 srednjoškolaca čija je glavna uloga pomoć PR mentoru, kao i PR Menadžerici organizacije pri realizaciji promocije i promotivnih aktivnosti, kao i samo poboljšanje lokalne i državne promocije organizacije.
Mandat regionalnih PR Menadžera trajati će do naredne Generalne skupštine od trenutka početka njihovog mandata. Regionalni PR Menadžeri, na hijerarhijskoj ljestvici nalaze se iznad PR Menadžera lokalnih timova, ali ispod članova Upravnog odbora.
Poziv za dostavljanje video aplikacije za regionalne PR Menadžere će biti otvoren do 04.04.2021. godine do 23:59 časova, a rezultati će biti objavljeni 06.04.2021. godine na našoj web stranici. Nakon objave rezultata novoizabrani regionalni PR Menadžeri će biti kontaktirani, te će im biti pružene sve potrebne informacije za rad.
Članovi koji se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:
– da su državljani Bosne i Hercegovine;
– da pohađaju srednju školu na području Bosne i Hercegovine;
– da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;
– da je član/ica lokalnog tima ASuBiH-a u mjestu boravka ili školovanja;
Neblagovremene, nepotpune te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem se neće uzeti u razmatranje.
Pet srednjoškolaca će imati priliku direktno se upoznati sa radom Upravnog odbora, konkretnije sa radom funkcije PR Menadžera i mentora PR Menadžera, te svojim idejama i znanjem pomoći u poboljšanju promocije Asocijacije.
Vodič za snimanje videa za novu generaciju Regionalnih PR Menadžera možete pronaći ovdje !
Upravni odbor vam želi mnogo sreće pri prijavi, te željno iščekujemo iste <33.
(asubih.ba)