Banja Luka: Prijave za trening “Budi i ti starter”

Imate ideju koju želite da razradite, razvijete, realizujete, pričate o njoj, stavite na papir, posavjetujete se, testirate …
Starter program je pravo mjesto za vas!
people sitting on chairs
Prijavi se!
Vašim idejama dajemo formu.
Da li bih ovo mogao raditi kao dodatni posao?
Započeo sam razvijati ovaj proizvod, kako da budem siguran da je potreban na tržištu?
Voljela bih pokrenuti …
Pitam se da li bi to funkcionisalo kod nas na tržištu?
Imam dosta iskustva sa …
Možda bih mogla to uobličiti u neku uslugu i pružati ih i drugim firmama …
Imam ideju da …
Zašto doći na starter:

  • ZATO što ćeš naučiti osnovne principe razvoja i testiranja poslovnih ideja koje možeš primjeniti na sadašnjoj ili nekoj budućoj ideji
  • ZATO što ćemo zajednički razviti poslovni model za tvoju sadašnju ideju
  • ZATO što ćeš naučiti kako da definišeš prijedlog vrijednosti za svoje buduće kupce
  • ZATO što ćeš naučiti kako da testiraš da li za tvojim proizvodom ili uslugom postoji potreba na tržištu
  • ZATO što ćeš imati priliku da upoznaš sebi slične buduće preduzetnike, da sa njima razmjeniš znanja, iskustva, i počneš graditi svoju buduću poslovnu mrežu

Banja Luka, 27.03.2021.
Prijavi se!
Raspored časova
10.00 – 10.30
Par uvodnih riječi i upoznavanje
Nećemo puno da pričamo, obećavamo
10.30 – 11.30
Trening: Poslovni model
Naučite koji su i kako da definišete devet elemenata poslovnog modela
11.30 – 13.30
Razvoj poslovnog modela
Definišite osnovne elemente vašeg poslovnog modela
13.30 – 14.00
Ručak
Kratak predah
14.00 – 15.00
Trening: Prijedlog vrijednosti
Nauči šta je Value Poposition Canvas i kako ga koristiti u identifikaciji kupaca i definisanju vrijednosti za kupca.
15.00 – 17.00
Razvoj prijednoga vrijednosti
Definisati segmente kupaca i prijedlog vrijednosti za svaki segment
17.00 – 18.00
Šta dalje?
Sabiranje utisaka i smjernice za dalji rad
Više informacija na linku.