Besplatni seminar BusinessAcademy: Kako je storytelling postao osnova svakog poslovnog poduhvata

Pripovijedanje ili uvjerljivo pričanje predstavljalo je moćan alat mnogim vladarima kroz historiju, uspješni ljudi su ga samo preuzeli i unaprijedili u skladu sa savremenim načinima komunikacije. Danas je jednako važno da imaš uspješan proizvod ili nudiš dobru uslugu, kao i da to na pravi način predstaviš javnosti i krajnjim konzumentima.

Zato je storytelling postao veoma važna vještina, takoreći vještina uspješnih poslovnih ljudi. Zašto je važno biti vješt sa riječima i na pravi način ispričati svoju poslovnu priču, saznajte na besplatnom seminaru BusinessAcademy koji se održava 21. i 22. maja u moderno opremljenim prostorijama u centru Sarajeva.
Broj ljudi koji će moći da prisustvuje seminaru je ograničen u skladu sa epidemiološkim mjerama, tako da je potrebno da svoje mjesto obezbijedite na vrijeme, popunjavanjem ONLINE PRIJAVE. Svima onima koji žele da slušaju seminar, a ne uspiju da obezbijede prisustvo, biće omogućeno da ga prate putem Live streama.
Storytelling kao nerazdvojni dio poslovnog uspjeha
Menadžeri u kompanijama širom svijeta sve češće primjenjuju vještine storytellinga. Pripovijedanje priča postalo je neophodno u suvremenom poslovnom okruženju, a tehnike kreiranja uspješnog narativa preduzeća ili institucije često predstavljaju način za izdvajanje od konkurencije i neophodan preduslov za uspostavljanje snažnog brenda, identiteta i imidža kompanije.
Praktično, uspješno pripovijedanje postalo je nerazdvojni segment marketingaodnosa s javnošću, pa čak i vještina koja je neophodna HR menadžerima. BusinessAcademy svojim polaznicima obezbjeđuje poslovnu edukaciju iz ovih oblasti. Za svega deset mjeseci, učeći od vrhunskih stručnjaka i uspješnih menadžera, steći ćete znanja i vještine koji će vam pomoći u pronalasku željenog posla.
Šta je primarni cilj uspješnog pripovijedanja?
Da bi nam držala pažnju, priča mora da bude istinita, uvjerljiva i da onome ko je sluša bude lako da se sa njom identifikuje. Umijeće kvalitetnog „pričanja priče” sa učinkovitim metaforom sve je značajnije i u svakodnevnoj komunikaciji istinskih lidera.
Stoga je pričanje priča najbolji način da se poruka prenese ubjedljivo i vjerodostojno, da bude moćna kako bi je se ljudi sjećali. Ovo je bitno bez obzira na to da li formalno ili neformalno komuniciramo, imamo javni nastup, držimo prezentaciju, vodimo sastanak itd. Na današnjem nivou komuniciranja s javnošću, kao i sa tehnologijom koja je napredovala, imamo mogućnost multimedijalnog storytellinga, koji nam omogućava da poruku prenesemo na mnogo različitih nivoa i da je prilagodimo različitim ciljnim grupama. Oni koji idu u korak s vremenom i znaju kako to da urade na pravi način pokupiće kajmak u poslovnoj komunikaciji.
Prijavite se i naučite da kreirate govore koji se pamte
Seminar koji organizuje BusinessAcademy može biti koristan za lidere, menadžere svih nivoa u organizaciji, voditelje odjela HRM, PR, kao i za sve ostale koji žele da se njihovi govori pamte. Kroz ovu interesantnu temu vodiće vas iskusni predavač Nazif Hasanbegović, magistar komunikacijskih nauka i certificirani trener, sa više od 15 godina relevantnog profesionalnog iskustva, angažiran na poslovima kreiranja i razvoja odnosa s javnošću i odnosa s medijima, dizajniranja i implementacije kampanja usmjerenih ka promjeni svijesti javnosti, uticaja na ponašanje i zagovaranje vrijednosti, te kreiranja interne i eksterne komunikacijske strategije i planova za vladine i nevladine institucije, kao i za poslovne klijente.
Saznaćete kako da kreirate dobru poslovnu priču, kako da je prilagodite ciljnoj grupi, kako da pričama dodate miris i ukus, ali i boju, na koji način uspješno prezentovati priču i koliko su lično iskustvo i lični pečat priče važan dio svakog uspješnog storytellinga.
Seminar se održava tokom dva dana – u petak, 21. maja, počinje u 17:30 i trajaće do 20:00, dok u subotu, 22. maja, traje od 9:30 do 12:45. Na linku pogledajte program seminara i popunite prijavu kako biste obezbijedili prisustvo na ovom interesantnom seminaru koji organizuje BusinessAcademy.
(akta.ba)