Breme predrasuda: Želimo da budemo viđeni u nekom drugom svjetlu (VIDEO)

Maoča je 2009. godine došlo u fokus medija zbog ekstremitičkog djelovanja na ovom područiju. Mediji su tada obližnje selo Gornji Fatovi, koje je bilo povezano sa ovim djelovanjima, pogrešno nazvali Gornja Maoča. Maoči, mjestu koje je na osnovu popisa stanovništva iz 2013. godine među prvima po broju doktora nauka po glavi stanovnika, ostalo je breme koje nosi do danas.
Edina Kadrić je studentica i aktivistica iz Maoče koja se sa ovim predrasudama bori svakodnevno i nastoji da mijenja sliku o svom gradu.

 

Posljednji postovi