Centar za održivi razvoj BiH zapošljava

ZAPOŠLJAVAMO!
Prijavite se na poziciju:
Asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima
obavlja administrativnu pomoć koordinatoru projekta.
Operativni poslovi koje obavlja uključuju:
-prikupljanje dokumentacije za izradu projektne prijave u skladu s javnim pozivima za financiranje projekta;
-sudjelovanje u izradi projektnog prijedloga/prijave, akcijskog plana i projektnog plana nabave;
-kreiranje evidencijske projektne dokumentacije prema uputama koordinatora projekta;
-prikupljanje, sortiranje i arhiviranje cjelokupne projektne dokumentacije prema postavljenim rokovima;
-podršku u organizaciji i implementaciji svih ili dodijeljenih projektnih aktivnosti uključujući osiguranje vidljivosti projekta sukladno uputama voditelja projekta;
-prikupljanje dokumentacije za izradu projektnih izvješća i interne evaluacije projekta;
-izrađivanje (narativna i financijskih) projektnih izvještaja sukladno uputama i pod nadzorom koordinatora projekta.
Neophodne kvalifikacije:
• SSS/VSS
• Poželjno minimalno 1.godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
• Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
• Razvijene digitalne, prezentacijske, organizacijske vještine
• Sistematičnost i strpljivost u radu.
 Uvjeti rada:
Ugovor o radu na period od 6 mjeseci
POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU:
• CV (ne duži od 4 stranice)
• Motivacijsko pismo (ne duže od 1 stranice)
 Prijave možete poslati na e-mail adresu: info@cor-bih.org
Lokacija: Bihać
ROK ZA PRIJAVE: 20.06.2023.
Preuzeto sa Facebooka: Centar za održivi razvoj COR BiH
„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi