Da li želite da unaprijedite mjesto u kojem živite (treći ciklus)?

Prijavite se kako biste bili izabrani kao jedna od tri urbane kampanje u Bosni i Hercegovini koje će dobiti podršku. Rok za prijavu je 10. maj 2023.!

Centar za životnu sredinu u saradnji sa organizacijom One Street iz Arizone, te uz podršku fondacija Trust for Mutual Understanding i Heinrich Boll – zagovornicima održive mobilnosti i urbanog dizajna predstavlja radionice o planiranju i vođenju urbanih kampanja.

Prvi ciklus ove vrste podrške počeo je 2018. godine, kada je podržano pet kampanja (po jedna iz Glamoča, Goražda i Banje Luke, te dvije u Trebinju). Drugi ciklus, održan tokom 2021. godine, podržao je šest kampanja. Odnosno, podržan je nastavak aktivnosti u Glamoču i Goraždu, a voditelji upravo ovih kampanja su bili i mentori voditeljima novih kampanja u Sarajevu, Tesliću, Gradišci i Banjoj Luci. Svih šest kampanja u drugom ciklusu bile su uspješne, pa je tako u ovim gradovimo došlo do infrastrukturalnih intervencija na nekoliko raskrsnica, izrađeni su parkinzi za bicikla, kante za otpad, pješačke zone…

Ovoga puta, kroz treći ciklus planirana je podrška za tri nove kampanje, a učesnici radionice će imati mentorstvo voditelja kampanja iz drugog ciklusa, kao i predstavnika Centra za životnu sredinu i One Street.

Lideri tri izabrane kampanje dobiće personalizovane smjernice za izradu planova kampanje, finansijsku pomoć za pohađanje trodnevne radionice, te finansijsku podršku koja će osigurati realizaciju planiranih aktivnosti.

Rad na kampanjama započinje u maju, a vrhunac će biti serija radionica u junu.

Ako ste zainteresovani, popunite ovu PRIJAVU do 10. maja.

Preuzeto sa: Centar za životnu sredinu

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi