Druga obuka za online podučavanja


Udruženje online edukatora u skladu sa godišnjim edukacijskim planom i programom,  i ove godine organizira različite edukacije. Jedan od uspješnih programa od prošle godine je Obuka za online podučavanje.  U saradnji sa UDEMY i Simpliv instruktorima, te drugim edukatorima UONEDU planira i ove godine realizirati isti program i dati priliku edukatorima da dobiju niz certifikata u cilju obuke za što kvalitetnije online podučavanja na reprezentativnim platformama.
Planirani mjeseci za edukacije: septembar, novembar, februar, april
Planirani mjeseci za evaluacije: oktobar, decembar, mart, maj
Obuka počinje u septembru 2019. i završava se u maju 2019.
Obuka za online podučavanja je besplatna za članove Udruženja online edukatora, a za ostale zainteresirane učesnike ovisi o tipu kursa, te se poveznice na kurs mogu dobiti na upit.
Prijave i upite slati na: oneducators@gmail.com
Krajnji datum prijave je: 20. august 2019.
Kako je bilo na prethodnoj obucimožete pogledati na sljedećem Videu ili Albumu
Izvor: hocu.ba