E2E priča – Edukativni centar novi partner programa „Znanjem do posla“

Kruševac: Udruženje građana Edukativni centar je organizacija koja će u drugom ciklusu, odnosno u naredne četiri godine, u Rasinskom okrugu sprovoditi projekat „Znanjem do posla“. Riječ je o organizaciji osnovanoj 2000. godine, koja ima veliko iskustvo u radu sa mladima.

„Aktivnosti Edukativnog centra, u radu sa mladima, su prvenstveno usmjerene na osnaživanje mladih da budu aktivni u svojoj zajednici, kroz neformalno obrazovanje, umrežavanje, zagovaranje i približavanje evropske inicijative“, kaže Violeta Stevović izvršna direktorka Edukativnog centra.

Rezultat slika za e2e priča-edukativni centar novi partner programa "znanjem do posla
Vizija Edukativnog centra je, kako navode u toj organizaciji, razvijanje građanskog društva koje poštuje i štiti prava svakog građanina. Njihova misija je participacija u promociji i razvoju civilnog društva, kroz cijeloživotno obrazovanje i podršku aktivnom građanstvu. Ta organizacija je kroz svoje aktivnosti usmjerena na implementaciju doživotnog neformalnog obrazovanja građana u oblasti demokratije, civilnog društva, ljudskih prava, poštovanja različitosti, kulture mira i nenasilja, te na podršku aktivnom učešću mladih u društvenom životu zajednice.

„U poslednjih nekoliko godina naša organizacija je realizovala više od 30 projekata sa mladima na lokalnom nivou, uz učešće preko 800 mladih. Organizovali smo i 15 internacionalnih projekata, a u 12 internacionanih projekata učestvovali smo kao partnerska organizacija“, navodi Violeta Stevović.

Ova organizacija se aktivnom podrškom razvoju sistema karijernog vođenja i savjetovanja bavi od 2013. godine. To je jedna od oblasti koje će Edukativni centar u ovoj godini, u okviru projekta „Znanjem do posla“, realizovati u Kruševcu i u Rasinskom krugu.

„Kroz individualno i grupno karijerno savjetovanje mladi će dobiti podršku u usmjeravanju i vođenju svoje karijere. Karijerna savjetodavka će za individualne razgovore biti dostupna mladima. Ona će biti tu da im pomogne da razumiju svoje sklonosti, mogućnosti i želje kako bi odabrali pravac svog daljeg obrazovanja, odnosno karijere“, objašnjava Violeta Stevović.

U okviru karijernog vođenja i savjetovanja, biće nastavljeno i održavanje realnih susreta na kojima će mladi moći da vide kako konkretno izgledaju određena zanimanja.

„Bavićemo se i razbijanjem predrasuda o zanimanjima, stereotipima koja su ženska, a koja muška zanimanja, da li nekada donosimo odluke na osnovu nametnutog, tradicionalnog mišljenja da određeni posao nije za mladića, odnosno nije za devojku“, dodala je ona.

U obuke na radnom mjestu i za mlade iz cijelog Rasinskog okruga
U okviru programa „Znanjem do posla“ biće nastavljene i obuke na radnom mjestu.

„Biće uključeni mladi sa područja celog Rasinskog okruga. Taj dio programa je namijenjen mladima koji su izašli iz obrazovnog sistema, koji su u tranziciji između obrazovanja i zapošljavanja. Mi smo tu da poslodavcima objasnimo prednosti ovog programa, da budemo most između mladih nezaposlenih i poslodavaca“, kaže Ilija Jovanović, programski direktor Edukativnog centra.

Program će se posebno baviti osnaživanjem i uključivanjem mladih koji spadaju u ranjive grupe, onima kojima je potrebna dodatna podrška kako bi mogli ravnopravno da se uključe u proces zapošljavanja.
ECK je partner sa lokalnom samoupravom na projektu pisanja i implementacije strateških dokumenata i akcionih planova, a u dosadašnjem radu razvio je saradnju i realizovao brojna partnerstva kako sa institucijama tako i sa udruženjima i neformalnim grupama iz Srbije i inostranstva. Na lokalnom nivou Edukativni centar je član Saveta za karijerno vođenje i savjetovanje, član je nacionalnih mreža: Nacionalne asocijacije omladinskih radnika/ca Srbije, Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne koalicije za decentralizaciju te međunarodnih mreža.
Tekst: Jelena Božović/Uredila: Sandra Vlatković
Preuzeto sa: https://znanjemdoposla.rs/

Posljednji postovi