Edukacija u oblasti govora mržnje i ljudskih prava – trening za trenere!

Kroz projekat “Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini”, Evropska unija i Vijeće Evrope su finansijski podržali CEI Nahla i Gradsku upravu Grada Sarajevo u realizaciji projekta osnaživanja mladih za djelovanje protiv govora mržnje “Kliktivizam čini stvarnu promjenu”.

U okviru ovog projekta, organizujemo Edukaciju za mlade aktiviste/ice u oblasti govora mržnje i ljudskih prava. Prijavite se!
Ova edukacija će obuhvatiti teoretski okvir o govoru mržnje, zločinima iz mržnje i ljudskim pravima, te praktične vještine potrebne za djelovanje u okviru civilnog društva i trenerske vještine za vršnjačke edukacije.
Program će se održavati online.
Cilj programa je upoznati mlade aktiviste/ice sa okvirom ljudskih prava na globalnom i lokalnom nivou, sa mehanizmima djelovanja, institucionalnim okvirom, te alatima i metodama kako djelovati protiv diskriminacije i govora mržnje online i uživo kako na ličnom nivou tako i u sklopu različitih građanskih inicijativa.
Želimo osnažiti mlade 18-30 godina sa područja Kantona Sarajevo koji studiraju ili imaju završen jedan od fakulteta društvenog smjera ili humanističkih nauka, a koji su motivirani da djeluju u smjeru suprotstavljanja sve raširenijem fenomenu govora mržnje u svakodnevnom životu, a naročito u okviru medijskog sadržaja.
PRIJAVI SE
TRAJANJE: Cjelokupan program sastoji se od 12 susreta. (predavanja i radionice će biti održane online, jednom sedmično u trajanju od 2 do 3 sata.
Početak programa: ponedjeljak, 31. januar 2020.
*Organizator zadržava pravo izmjene termina.
SADRŽAJ: Učesnice i učesnici će kroz radionice i praktičan rad učiti o ljudskim pravima i mehanizmima zaštite sloboda i prava, zločinima iz mržnje i govoru mržnje, o aktivističkim principima i primjerima dobre prakse, alatima i metodama za prijavu uvredljivog i diskriminatornog sadržaja u medijima, te drugim alatima i metodama za aktivističko djelovanje poput: lobiranja, zagovaranja i trenerskih vještina, kako online tako i uživo.
PREDAVAČI/CE: stručnjaci u oblasti prava, međunarodnih odnosa, politologije, demokratije, ljudskih prava i aktivizma.
PRIJAVE: isključivo putem ONLINE FORMULARA do četvrtka, 28. januara 2021. godine. Svi prijavljeni će dobiti povratnu informaciju o selekcijskom procesu. Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas na amina@nahla.ba.
Ovaj program je u skladu i sa preporukama Komiteta ministara Vijeća Evrope o sveobuhvatnom pristupu pri adresiranju govora mržnje, uključujući i kontekst online platformi, u okviru ljudskih prava bazirajući se na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava, te pozivajući se na dokumente Vijeća Evrope i naslijeđa No Hate Speech pokreta.
(nahla.ba)