Ekstremizam postaje trend?!


Sveobuhvatna analiza online ekstremizma i načini borbe protiv istog
Nasilni ekstremizam su aktivnosti ili uvjerenja, stavovi, akcije, strategije ljudi koji podržavaju ili koriste nasilje za politička, vjerska ili druga vjerovanja usmjerena na identitet. To uključuje terorizam i druge oblike identitetski motivisanog nasilja od mržnje do genocida. Borba protiv nasilnog ekstremizma (CVE) je široka krovna fraza koja pokriva širok spektar mogućih pristupa bavljenju pojava od radikalizacije do ekstremističkog nasilja.
Online ekstremizam i uloga koju Internet igra u procesu radikalizacije jeste tema o kojoj trenutno raspravljaju novinari, akademici, tehnolozi i zvaničnici vlada. Ovaj izvještaj demistifikuje temu ekstremističkog sadržaja online i otkriva način na koji online instrumente koriste ekstremističke organizacije i pojedinci da regrutuju i propagiraju mlade. Trenutne mjere za rješavanje online ekstremizma također se ocjenjuju i kritikuju, nakon čega ovaj izvještaj opisuje praktičnu strategiju za borbu protiv ekstremizma online i stvaranje Interneta manje prihvatljivim prostorom za ekstremiste.

Istraživanje sprovedeno za ovaj izvještaj se fokusira na 30 ekstremističkih grupa koje su aktivne u Velikoj Britaniji i Francuskoj, mapiraju njihovu upotrebu interneta i šta oni teže da postignu kroz svoje online aktivnosti. Popularne online platforme kao što su YouTube, Facebook, Twitter, forume za diskusiju i web sajtovi se analiziraju u cilju procjene uloge koju online ekstremne poruke igraju u procesu radikalizacije. Izvještaj se također bavi pitanjem cenzure, procjenjuje efikasnost trenutnih metoda filtriranja i njihovu sveukupnu efikasnost. Istraživanje za ovaj izvještaj zasnovano je na izvornom prikupljanju podataka i analiza, kao i intervjue sa nizom stručnjaka, mentora i ciljanih publika.
 
Ključne stavke ovog izvještaja:

  • Internet se često optužuje za proizvodnju radikalizacije u izolaciji od drugih faktora, ovaj izvještaj pokazuje da ogromna većina radikalizovanih pojedinaca dolazi u kontakt sa ekstremističkom ideologijom preko offline socijalizaciju prije nego što se indoktriniše na mreži. Drugim riječima, Internet ne radikalizuje u izolaciji od drugih faktora i ne smije biti ciljan kao “uzrok” radikalizacije. Kao takav, uloga Interneta je manje u vezi sa iniciranjem procesa radikalizacije; već djeluje kao facilitator i katalizator za proces radikalizacije: 1) indoktrinirajući, 2) obrazujući i 3) socijalizacijom individua.
  • Iako se vlade sve više oslanjaju na cenzuru i filtriranje kao metode za borbu protiv online ekstremizma, ovaj izvještaj je našao negativne mjere ili cenzura uopšte, nije samo neefikasna i ekonomski skupa, ali i potencijalno kontraproduktivna metoda.
  • Pozitivne mjere, poput razvijanja online sadržaja protiv ekstremizma i popularizaciju online inicijativa koje se bore protiv ekstremizma su mnogo efikasnije u izazivanju ekstremističke ideologije. Međutim, trenutno nema dovoljno inicijativa koje se suprotstavljaju ekstremističkim sadržajima na internetu, omogućavajući ekstremistima da monopolizuju određena pitanja.
  • Došli smo do zaključka da rezultati pretraživača rijetko, ako ikad, pružaju linkove do sadržaja koji podržava ekstremizam. Jednako je rijetko naći sadržaj koji se suprotstavlja ekstremističkim narativima.

Ovaj izvještaj teži da se razlikuje od prethodnih izvještaja o online ekstremizmu u dva načina; Prvo, sama istraživanja su mnogo detaljnija i raznovrsnija, kombinujući kvalitativne i kvantitativne podatke za donošenje zaključaka. Drugo, ovaj izvještaj nudi sveobuhvatnu i praktičnu listu preporuka koje, ako se u potpunosti primjene, mogu da oslobodi novi talas online aktivizma koji će se boriti protiv ekstremista na internetu, prekidajući trenutni monopol nad određenim društveno-politička pitanja.

Preporuke ovog izvještaja ukazuju na jasnije razumijevanje uloge koju Internet igra u procesu radikalizacije i uvažavanje opasnosti od oslanjanja na neliberalnu cenzuru, mogu doprinijeti razvoju cjelovitijeg pristup borbi protiv ekstremizma na internetu. Oslanjajući se na kultivaciju građanske inicijative za razvoj i promociju narativa protiv ekstremizma na internetu, za razliku od cenzure, mogla bi dati značajne rezultate u borbi protiv ekstremista. Međutim, važna je saradnja i redovna komunikacija između zainteresovanih strana iz ključnih sektora kako bi se ostvarila navedena vizija i, stoga, uspostavljanje foruma koji dozvoljava da se ovo odigra također je važno.
Cijeli tekst istraživanja možete preuzeti na web stranici: https://goo.gl/A84rSr
Društvene mreže su progresivni proizvod koji sadrži dvije strane, može potaknuti napredak i uništiti zajednicu. Pozitivni društveni mediji mogu potaći komunikaciju i interakciju ljudi koji se razlikuju udaljenostima i vremenu. Pozitivne poruke suprotstavljanja narativu nasilnog sadržaja online mogu se prenijeti i putem društvenih medija kojima je pristup jednostavan i trošak relativno jeftin. Geografske i demografske prepreke mogu se prevazići putem društvenih mreža koje su u skladu s rastućom virtuelnom mrežnom povezanošću koja je lako dostupna svim nivoima društva. Stoga su društvene mreže strateški instrumenti masovnog komuniciranja koji se koriste za suzbijanje sadržaja nasilnog ekstremizma i procesa deradikalizacije.
Moramo se podsjetiti da odbrana sekularnog liberalizma nije ekstremna. Liberalizam nam daje osnovna ljudska prava, kao što su sloboda govora i sloboda vjeroispovijesti. Ovo su same slobode koje omogućavaju nekome da vjeruje ili ostavi uvjerenje iza sebe, i može pružiti plodno tlo za mir i toleranciju.