Erasmus prilike za studente banjalučkog Univerziteta

U okviru ERAsMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na brojnim uglednim evropskim univerzitetima, sa kojima Univerzitet u Banja Luci ima potpisane sporazume o saradnji u okviru programa.
Ya está online la nueva convocatoria de proyectos Erasmus+ 2020 -

Više informacija o svakom pojedinom konkursu je dostupno klikom na naziv odgovarajuće institucije.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
5. Motivaciono pismo
6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.
Napomena: Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.
Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja –  http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja
PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi – Uputstvo za prijavu razmjene studenata.
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@unibl.org
Rok za dostavljanje dokumentacije je do 25.10.2020. godine.
NAPOMENA: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.
Studenti se istovremeno mogu prijaviti na maksimalno dvije razmjene koje će se realizovati u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine uz jasno označene preferencije.
POSTUPAK ODABIRA:
1.    Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.
(cerk.info)

Posljednji postovi