ERASMUS+ stipendije za razmjenu studenata na Univerzitetu „Roma Tre“ u Rimu

U okviru ERASMUS+ programa (KA 107 International Credit Mobility, Call 2019) raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Odsjeku za strane jezike, književnosti i kulture, Odsjeku za humanističke nauke i Odsjeku za političke nauke Univerziteta „Roma Tre“ u Rimu (Università degli studi Roma Tre).

Dostupno je devet (9) stipendija u trajanju od šest (6) mjeseci.
Razmjena se mora realizovati u zimskom semestru akademske 2021/22. godine.
Iznos stipendije:

  • Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života),
  • Putni troškovi (180,00 evra),
  • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

Aplikanti:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija Filološkog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.
Potrebna dokumentacija:

  1. Kopija pasoša,
  2. CV u Europass formatu,
  3. Motivaciono pismo na italijanskom ili na engleskom jeziku,
  4. Prepis ocjena na engleskom jeziku (studenti drugog ciklusa treba da dostave potvrde o prosječnoj ocjeni sa oba ciklusa),
  5. Prijedlog ugovora o učenju (Prilog 1),
  6. Potvrda o poznavanju italijanskog ili engleskog jezika (minimalno B1 nivo).

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja: http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja
Linkovi:
Studijski programi:
https://www.uniroma3.it/en/about-us/departments-and-schools/departments/humanities-009439/ (Odsjek za humanističke nauke)
https://www.uniroma3.it/en/about-us/departments-and-schools/departments/foreign-languages-literatures-and-cultures-009438/ (Odsjek za strane jezike, književnosti i kulture)
https://www.uniroma3.it/en/about-us/departments-and-schools/departments/political-science-009448/ (Odsjek za političke nauke).
Informacije o smještaju:https://portalestudente.uniroma3.it/en/international-mobility/accommodation/
Informacije za dolazeće studente: https://portalestudente.uniroma3.it/en/international-mobility/programma-erasmus-incoming-students-eng/
https://portalestudente.uniroma3.it/mobilita/informazioni-generali/
Katalog predmeta na italijanskom jeziku: http://uniroma3-public.gomp.it/Programmazioni/Catalogo/CatalogoErogata.aspx
Katalog predmeta na engleskom jeziku: https://www.uniroma3.it/foreign-language-courses/
Prijava:
Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na imejl adresu Anje Pravuljac, koordinatorke za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (anja.pravuljac@flf.unibl.org).
Postupak odabira:
Po završetku konkursa, Komisija sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava, te odlučiti o selekciji kandidata. Prednost imaju studenti koji do sada nisu učestvovali u razmjeni u okviru Erazmus + programa.
Napomena:
Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema.
Konkurs će biti otvoren petnaest (15) dana od datuma objavljivanja na sajtu Univerziteta u Banjoj Luci.
Rok za dostavljanje dokumentacije je 25. 05. 2021. godine do 12:00 časova.
Univerzitet u Banjoj Luci