ERRC: Evropski centar za prava Roma

Evropski centar za prava Roma (ERRC) je međunarodna organizacija za zaštitu javnog interesa koju vode Romi i koja se bavi nizom aktivnosti usmjerenih na borbu protiv romskog rasizma i kršenja ljudskih prava Roma.

Our story - European Roma Rights Centre

Pristup ERRC-a uključuje posebno strateško vođenje parnica, međunarodno zagovaranje, istraživanje i razvoj politika, proizvodnju vijesti usmjerene na ljudska prava i obuku romskih aktivista.

ERRC prikuplja priče Roma iz vremena holokausta #RomaHolocaustStories

Ukoliko ste pripadnik romske zajednice i znate za priču iz vaše familije, pošaljite nam je u privatnoj poruci i objaviti ćemo je u našoj kolekciji sjećanja na holokaust.

Pridružite se stranici: https://www.facebook.com/EuropeanRomaRightsCentre/