Euro-mediteransko književno takmičenje mladih 2023

Pozivamo mlade iz Europe i Mediterana da napišu priču o uticaju vještačke inteligencije u našim društvima, posebno naglašavajući dileme u pogledu:

Etičke vrijednosti

Kako promovisati talenat i kreativnost

Izbjegavanje eksploatacije i manipulacije.

Učestvujte Napišite i pošaljite svoju kratku priču.

Rok: 25. jun 2023.

Autori 10 najboljih tekstova uživaće u trodnevnom boravku u Barceloni od 9. novembra 2023. kako bi učestvovali u ceremoniji dodjele nagrada, kreativnim radionicama i kulturnim razmjenama.

Njihovi radovi će takođe biti objavljeni u knjizi

USLOVI:

Učešće je otvoreno za mlade između 18 i 30 godina starosti.

Tekst ne može premašiti maksimalnu dužinu od 2500 riječi.

Dokument se mora poslati u Word formatu na sljedeću adresu: concurso@iemed.org.

Poruka mora sadržavati naslov rada uz lične podatke autora: ime, broj telefona, poštansku adresu, email adresu i datum rođenja.

Konkurs je otvoren za mlade ljude sa državljanstvom i prebivalištem iz jedne od 43 zemlje evro-mediteranskog područja (dakle, i BiH)

Priča mora biti originalna i može biti napisana na bilo kom od službenih jezika 43 države evro-mediteranskog prostora.

Bit će prihvaćen samo jedan rad po autoru.

Izvor: ALF Mreža BiH

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

 

Posljednji postovi