Fond za borbu protiv nasilja


Fond za borbu protiv nasilja zahtjeva interesovanje za fokusiranje na rješenja koja koriste postojeće i nove tehnologije za sprječavanje i borbu protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja preko interneta. Ukupna sredstva koja će biti dodijeljena kroz ovaj otvoreni poziv su otprilike 13 miliona USD.
Fond će istražiti skaliranje / prilagođavanje postojećih rješenja i razvoj novih tehnologija, koristeći alate kao što su vještačka inteligencija, mašinsko učenje, nauka o podacima, blockchain, virtuelna stvarnost i druga inovativna rješenja koja mogu poboljšati otkrivanje i reagovanje na seksualno iskorištavanje djece na mreži i zloupotreba i sprečavanje poznatih i novih prijetnji.
Ukupan iznos koji će se dodijeliti zavisi od kvaliteta i obima pristiglih zahtjeva, tj. Fond može odlučiti da malo poveća ili smanji iznos ako se pojave posebne mogućnosti ili kao rezultat inicijalne procjene prijava.
Da biste predali svoje interesovanje, pročitajte dole navedene podatke, provjerite vašu podobnost i prijavite se klikom ovde- clicking here.
WHAT (šTA)
WHO (KO)
HOW (KAKO)
WHEN (KADA)
Sve prijave moraju biti na engleskom jeziku. Preporučujemo da podnesete svoju prijavu kada bude spremna, jer ćemo vršiti stalni pregled. Međutim, poslednji dan za podnošenje iskaza za interesovanje je 6. decembar 2019. godine.
Biće kontaktirane samo organizacije / kompanije u užem izboru i pozvane da podnesu detaljan prijedlog.
Više informacija: https://www.end-violence.org/2019-open-call-request-expressions-interest