FOTO konkurs za najbolju EKO fotografiju pod nazivom „Hiljadu razloga za hiljadu fotografija„


Centar za kulturne i promotivne djelatnosti  “Primera MLLL“ Banjaluka, kao organizator MEGAProjekta “Prirodu spasi stiroporom sve ukrasi” i “Zipa photo agency” Banjaluka raspisuju FOTO konkurs za najbolju EKO fotografiju pod nazivom
Hiljadu razloga za hiljadu fotografija
NAZIV FOTO konkursa je u skladu sa činjenicom da je stiropor ogroman zagađivač životne sredine i da je njegov period razgradnje u prirodi (prema nekim izvorima) 1.000 godina! Pozivamo sve građane da uzmu učešće na konkursu i dostave svoje radove na temu zagađenosti životne sredine otpadnim ambalažnim i građevinskim stiroporom, odnosno drugim zagađivačima životne sredine.
Pozivamo sve one koje zagađenost životne sredine ne čini ravnodušnim i one koji žele da svojom fotografijom istaknu prirodne ljepote koje postepeno gube bitku sa čovjekom.
Konkurs traje od 15. oktobra do 30. novembra 2019. godine.
Broj fotografija nije ograničen.
Zajedno sa tri najbolja rada još dvadeset fotografija po izboru stručnog žirija i organizatora biće izloženo na izložbi u Banjaluci. Fotografije treba poslati na e-mail fotokonkurs@zipaagency.com ili viber 066 00 11 22.
Rezultati konkursa biće objavljeni 4. decembra 2019. godine na web sajtu https://zipaagency.com/fotokonkurs/. Tom prilikom će biti saopštena imena pobjednika i objavljene pobjedničke i druge najbolje fotografije.
TRI autora čije fotografije budu najuspješnije po izboru stručnog žirija i organizatora dobiće NAGRADE u vidu prigodnih poklona urađenih od otpadnog ambalažnog stiropora.

 • PRVA nagrada: zidni sat od otpadnog ambalažnog stiropora.
 • DRUGA nagrada: stoni sat od otpadnog ambalažnog stiropora.
 • TREĆA nagrada: svijećnjak od otpadnog ambalažnog stiropora.

Autori fotografija su saglasni da se njihove fotografije objave na web https://zipaagency.com/fotokonkurs/, odnosno na drugim portalima, u štampi i na izložbama.
USLOVI KONKURSA:

 • Poslati fotografije urađene fotoaparatom ili mobilnim telefonom u adekvatnoj rezoluciji;
 • U istoj poruci zajedno sa fotografijama poslati i kratak opis fotografija (mjesto, lokacija, datum…), ime i prezime, odnosno adresu autora;
 • Organizatori ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih fotografija na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba;
 • Učesnicima čija fotografija bude odabrana među tri nagrađene fotografije ogranizatori će, pored adekvatnih nagrada, uručiti Diplomu i Zahvalnicu za podršku realizaciji ekološke aktivnosti;
 •  Učesnicima čija fotografija bude odabrana među ostalih 20 najboljih fotografija, ogranizatori će uručiti Zahvalnicu za podršku realizaciji ekološke aktivnosti;
 • Učesnici čije fotografije budu nagrađene (tri fotografije) i  učesnici čije fotografije budu odabrane među ostalih 20 najboljih fotografija daju organizatorima foto-konkursa pravo korištenja fotografija na način da će iste biti odštampane u svrhu izložbe, objavljivane u printanim i elektronskim medijima, korištene u promomaterijalima i aktivnostima organizatora;
 • Učesnici foto-konkursa nemaju pravo tražiti dodatne naknade za korištenje njihove fotografije;
 • Svaki učesnik je lično odgovoran za prikazani motiv na fotografiji, te za eventualna kršenja autorskih prava i bilo kojeg drugog zakona ili međunarodne konvencije;
 • Prijavljujući se na foto-konkurs učesnici prihvataju sve uslove i zahtjeve propisane Konkursom i izjavljuju da su fotografije njihove, te da ne krše autorska prava druge osobe ili bilo koji drugi zakon.

 
Izvor: mreza-mira.net