Foto takmičenje: “kao student/ica volio/voljela bih stanovati…


Centar za podršku organizacijama (CENSOR) objavljuje poziv za takmičenje za
studente/ice u BiH
Kampanja za mlade u BiH: Govorimo o vašim problemima!
Poziv za mlade! Pošaljite fotografiju i osvojite nagradu!
CENSOR u okviru projekta HOLICOB (Housing and Living Conditions in B&H) –
Uslovi stanovanja i življenja u BiH, objavljuje poziv za takmičenje za student/ice svih ciklusa na javnim i privatnim univerzitetima u BiH.
Projekat HOLICOB se od 2014. provodi u Tuzli i Sarajevu uz podršku Švedske
međunarodne agencije za razvoj, Međunarodnog Olof Palme Centra i Udruženja
stanara regije Aros-Gävle iz Švedske. U projektu je do sada bilo aktivno preko 200 mladih ljudi koji su imali priliku učestvovati na različitim seminarima, međunarodnim konferencijama i studijskim posjetama Švedskoj.
Tema ovogodišnjeg takmičenja je “Kao student/ica, volio/voljela bih stanovati…“.
Takmičenje ima za cilj motivisati mlade ljude da govore o izazovima sa kojim se
susreću u oblasti stanovanja u Bosni i Hercegovini.
Cilj takmičenja je prikupiti mišljenja mladih ljudi o konkretnim problemima sa kojim se suočavaju , a odnose se na stanovanje i način života u Bosni i Hercegovini.
Pravila učešća i smjernice takmičenja objavljena su na zvaničnoj Facebook i web
stranici udruženja CENSOR censorba.org.
PRAVILA UČEŠĆA U FOTO TAKMIČENJU:
– Pravo učešća imaju studenti/ice svih ciklusa na javnim i privatnim univerzitetima u
Bosni i Hercegovini
– Učešće je moguće ostvariti slanjem originalne fotografije sa natpisom o
problemima, ili napisanom porukom kojom se želi govoriti o mogućim rješenjima
vezanim za uslove stanovanja i življenja mladih u Bosni i Hercegovini
– Tema ovogodišnjeg takmičenja je: “Kao student/ica, volio/voljela bih
stanovati…“,
– Fotografije sa jasno napisanim porukama potrebno je slati na Facebook stranicu CENSOR
– Organizator takmičenja dodijelit će tri nagrade:
1. mjesto – 150 KM IT poklon
2. mjesto – 100 KM IT poklon
3. mjesto – 50 KM IT poklon
– Nagrade će biti dodijeljene na osnovu broja lajkova, interakcije korisnika (tipka:
sviđa mi se) na fotografiji učesnika
– Organizator takmičenja ima pravo zadržavanja fotografija koje učestvuju na
takmičenju
– Sve fotografije mogu biti iskorištene u svrhu promocije projekta, statističkih prikaza
projekta ili u svrhe prezentiranja stava mladih o uslovima stanovanja i življenja u
Bosni i Hercegovini, u okviru projekta HOLICOB
– Takmičenje traje do 15. oktobra 2019. godine
– Dobitnici nagrada bit će obaviješteni 5 dana nakon završetka takmičenja
– Organizator takmičenja je Centar za podršku organizacijama – CENSOR
Za sve dodatne informacije obratite nam se putem Facebook stranice CENSOR
Izvor: mreza-mira