Foto takmičenje: “Slika govori više od hiljadu riječi! “

Mislite da posjedujete izvrsne fotografske vještine? Smatrate da imate oko za detalj? Imate ideju šta znači pomirenje? Mislite da se pomirenje može pokazati kroz fotografiju?
Ovo je onda odlična prilika za vas!!

 
Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities -BRAVO u saradnji sa @Fundacja im. Braci Solunskich – Cyryla i Metodego kao i Poljskom Nacionalnom Agencijom u sklopu ERASMUS+ projekta Berlin Process Academy organizuje nagradno takmičenje „pomirenje kroz fotografiju“.
Nagradno takmičenje ima za cilj da kroz fotografiju prikaže pomirenje kao jedan od glavnih zadataka Berlinskog procesa koji je namijenjen da ubrza proces ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku Uniju.
Mi shvatamo da je svako od nas različit, a samim tim naše poimanje pomirenja je različito, stoga mogućnosti su BESKONAČNE!
Više informacija o nagradama i pravilima takmičenja možete pronaći na: www.bravo-bih.com ili direktno na linku:
https://bravo-bih.com/bravo-takmicenje-za-najbolju-fotografiju-u-sklopu-akademije-berlinskog-procesa/
(hocu.ba)