Fotografsko takmičenje 2021- Cijenimo naše zajednice, gradove i regione

UN-Habitat i Laboratorija za arhitekturu i dizajn životne sredine (LaCoMoFa) Univerziteta Biskra pozivaju mlade fotografe i studente iz cijelog svijeta da predaju slike koje dokumentuju doprinos njihovih zajednica poboljšanju kvaliteta života u gradovima i ističu poznanstva između urbanih i ruralnih područja i veze između gradova i njihovih regiona.

Photo contest 'Valuing our communities, cities and regions'

OBLAST:

fotografija, životna sredina

OPIS:

UN-Habitat i Laboratorija za arhitekturu i dizajn životne sredine (LaCoMoFa) Univerziteta Biskra pozivaju fotografe širom svijeta da daju svoj kreativni doprinos na temu „vrijednovanje naših zajednica, gradova i regija“.
Učešće je besplatno i pet najboljih dobitnika (jedan po temi) dobiće nagradu od partnera organizatora. Pobjedničke i odabrane fotografije biće predstavljene na online javnoj izložbi na društvenim mrežama UNHabitat-a i LaCoMoFA i digitalnim platformama (UN-Habitat Urban Policy Platform). Učesnici izjavljuju da su autori fotografija i vlasnici njihovih autorskih prava i prava na upotrebu slike. Predajom slike, učesnik daje LaCoMoFa i UN-Habitat-u pravo da podijele sliku na društvenim mrežama, budućim publikacijama (štampane verzije) i konkursu za veb stranice.

USLOVI:

Učesnici moraju imati od 18 do 35 godina da bi mogli učestvovati u takmičenju.

NAČIN PRIJAVE:

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacioni formular.

ROK ZA PRIJAVU:

31.03.2021.godine
Detaljnije na: http://urbanpolicyplatform.org/photography-competition-valuing-our-communities-cities-and-regions/
(mladiinfo.me)