HiA Bosna i Hercegovina objavljuje poziv za dostavljanje prijava za učešće u projektu – Gamifying EU Realities in BIH

Humanity in Action Bosna i Hercegovina objavljuje poziv za dostavljanje prijava za učešće u projektu – Gamifying EU Realities in BIH: Board Games Paving Ways to Youth Engagement in EU-related Matters in BiH

Humanity in Action BiH organizuje projekat pod nazivom „Gamifying EU Realities in BIH: Board Games Paving Ways to Youth Engagement in EU-related Matters in BiH“ uz podršku Evropske Unije i British Councila u BiH. Program je fokusiran na edukaciju mladih u BiH o Evropskoj Uniji, relevantnim EU procesima i EU integracijama u BiH u kontekstu građanskih i demokratskih angažmana mladih u lokalnim zajednicama i u drugim sferama kreiranja javnih politika kroz društvene igre.

Poziv se primarno odnosi na punoljetne srednjoškolce_ke i studente_ice dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata_tica sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

>> Trodnevna radionica u Sarajevu (mart 2022. godine) koja ima za cilj omogućiti učesnicima_ama da se podijele u tri grupe te uz dodijeljenog mentora_icu krenu u proces kreiranja društvene igre koja će proći niz faza testiranja. Učesnici_e će imati priliku uz mentorstvo stručnjaka_inja da mapiraju oblasti koje se trebaju istaći i adresirati kada je u pitanju EU, njeni procesi i integracije BiH.

>>Testiranje društvenih igara (mart 2022. – april 2022. godine) će omogućiti učesnicima_ama da u svojim lokalnim zajednicama kreiraju pilot testiranja svojih društvenih igara kako bi provjerili funkcionalnost i smisao igre. Ova faza projekta pruža priliku da učesnici promovišu svoje kreacije, približe ovu tematiku svojim lokalnim zajednicama.

>> Kreiranje video tutorijala (maj 2022. godine) će omogućiti budućim učesnicima ove igre da se upoznaju sa idejom koja se krije iza igre te da uz krati tutorijal nauče osnovne korake i pravila koja prate igre.

>> Promocija rezultata grupnih projekata (maj 2022. – juni 2022. godine) u medijima, lokalnim vlastima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani projekti.

Sve troškove snosi organizator.

Prijavite se do 13. marta 2022. godine do 23:59 preko formulara na linku: https://humanityinaction.wufoo.com/forms/z1xe0chw06kw6kh/

Izvor: Mreža za izgradnju mira

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.