Homework HUB: Prvi HUB University Fair za srednjoškolce u Sarajevu

U cilju promocije obrazovanja i nauke, Homework HUB organizuje HUB University fair za srednjoškolce 05.06.2021 godine od 10:00 do 14:00 sati u Kolodvorskoj 12.

Sajam će se održati ispred prostorija HUB-u te u velikoj sali za odvojene grupe. Ovakva vrsta promocije i prezentacije fakulteta organizovana je  u saradnji sa studentskim udruženjima pri čemu će srednjoškolci imati priliku da čuju iskustva studenata o fakultetima kako bi se lakše odlučili šta upisati. Predstavnici studentskih udruženja su pripremili zanimljive prezentacije, videe, eksperimente i promotivne materijale za buduće studente.
Tokom sajma, posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa radom Asocijacije studenata medicine – Bohemsa; Udruženjem studenata Fakulteta islamskih nauka, Studentskom asocijacijom Filozofskog fakulteta, Udruženjem studenata Elektrotehnike Steleks i Asocijacijom studenata Fakulteta zdravstvenih studija. Predstavnici udruženja će kroz rad svojih asocijacija predstaviti fakultete i njihove smjerove, podijeliti svoja iskustva studiranja kao i korisne informacije koje su od velikog značaja svakom brucošu.
Homework HUB ima potpisane sporazume o saradnji sa svim gore navedenim asocijacijama i udruženjima, a ovo je samo jedna od zajedničkih aktivnosti na kojima redovno sarađuju.
Homework HUB je prvi univerzitetski HUB ove vrste u Bosni i Hercegovini, namijenjen svim srednjoškolcima i studentima. Po uzoru na sve evropske univerzitetske HUB-ove, namjena HUB-a jeste okupljanje što većeg broja mladih ljudi da zajedno ili individualno uče, pripremaju ispite i rade na inovacijama. Pored korištenja prostora za učenje i rad, mladi  imaju priliku pohađati različite kurseve ili programe usavršavanja, a čiji predavači su svršenici fakulteta, koji na ovaj način imaju priliku da prenesu svoje znanje i afirmišu se kao predavači.
(mreža-mira)