Interaktivna virtuelna radionica: Psihološki aspekti rada sa migrantima i izbjeglicama

Datum i mjesto održavanja:

Prva sesija: 16.3.2022. od 17.0019.00Druga sesija: 17.3.2022. od 17.0019.00h

Radionica se održava putem aplikacije MS Teams.

Organizator: Udruženje prevodilaca u

Bosni i Hercegovini

Predavačica: Diana Riđić

OPĆE TEME I CILJEVI:

Radionica će se baviti sa dvije glavne teme i sadržavati dvije sesije.

Prva sesija bavit će se utjecajem traume na prevoditelje, pisce i novinare i slične profile koji rade s migrantima i izbjeglicama.

Obrađivati će se pojmovi: posttraumatski stresni poremećaj, depresija, ovisnosti, otpornost, podrška kolega, suočavanje s kampanjama mržnje, i sl.

Druga sesija će se fokusirati na praktične načine rada sa osobama koje su preživjele ili preživljavaju traumu. Obrađivati će se sljedeće teme: intervjuiranje djece, pokrivanje prirodnih katastrofa, ubojstava ili masovnih pucnjava, nasilja u obitelji, samoubojstva i terorizma, priče o migrantima i izbjeglicama, ratnim ili građanskim sukobima, opasnost od retraumatizacije, psihološka specifičnost situacije u kojoj se nalaze ljudi u pokretu („neprispjelost“, neizvjesnost budućnosti i nemogućnost planiranja) i terapeutsko djelovanje kreativnog pisanja i sličnih aktivnosti.

Svim temama će se pristupiti na praktičan način korištenjem studija slučaja, prezentacijom i uvježbavanjem

tehnika, grupnih ili dijadnih vježbi.

REZULTATI RADIONICE / ISHODI:

Na kraju ove radionice polaznici će moći:

  • pristupiti preživjelima i intervjuirati ih s većim znanjem, osjetljivošću i vještinom;
  • biti svjesni složenosti traumatskih iskustava preživjelih;
  • razumjeti opasnost od retraumatizacije preživjelih;
  • biti svjesni utjecaja takvih događaja na sebe i znati pružiti prvu psihološku pomoć;
  • razumjeti višedimenzionalnost priče o traumi i žrtvama;
  • napraviti bolje, etičnije izbore informacija kada pišu o traumatskim događajima;
  • razumjeti kako bavljenje traumatskim doživljajima (naročito pisanje o njima) može imati terapeutsko djelovanje.

KOME JE RADIONICA NAMIJENJENA?

Radionica je namijenjena prevodiocima, piscima, novinarima i sličnim profilima osoba koje rade sa migrantima i izbjeglicama, kao i zainteresiranim studenticama i studentima.

Pohađanje radionice je besplatno.

PRIJAVITE SE ZA PRVU SESIJU 16.3. OD 17.00- 19.00H PUTEM PRIJAVNOG OBRASCA.

PRIJAVITE SE ZA DRUGU SESIJU 17.3. OD 17.00-19.00H PUTEM PRIJAVNOG OBRASCA.

BIOGRAFIJA PREDAVAČICE:

Diana Riđić, psihologinja kvalifikovana za primjenu kognitivno- bihejvioralne terapije. Radi kao psihologinja/psihoterapeutkinja u

„Udruženju za psihološku procjenu, pomoć i savjetovanje Domino“ u Sarajevu kroz individualni i grupni tretman, te vodi licenciranu edukaciju iz KBTa. Vise od 10 godina provela je u psihoterapijskom radu sa imigrantima (na problemima prilagođavanja, traume, depresije i anksioznosti). Aktivana je članica Bosanskohercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, te obavlja i funkciju predsjednice Komisije za akreditaciju pri Bosansko-hercegovačkom udruženju za kognitivno-bihejvioralnu terapiju. Autorica je nekoliko naučnih radova, od kojih su većina iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije i migracija.

Finansirano sredstvima Međunarodnog fonda za pomoć organizacijama u oblasti kulture i obrazovanja 2021. njemačkog Saveznog ministarstva vanjskih poslova, Goethe-Instituta i drugih partnera: www.goethe.de/relieffund.

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi