Istraživanje o poduzetničkim stavovima mladih u BiH (VIDEO)

U okviru projekta podrške mladim poduzetnicima/ama, tim  Centra za edukaciju i obrazovanje, proveo je istraživanje o poduzetničkim stavovima mladih osoba. U  istraživanju su analizirani stavovi mladih osoba iz BiH, u pogledu zadovoljstva životnim standardom, zadovoljstva obrazovnim sistemom, stanja na tržištu rada, stavova o razvijanju vlastitog poslovnog poduhvata, kao i njihovih liderskih vještina.
Tribina u Podbablju: “Poduzetništvo mladih- prilike i prepreke” – Podbablje  Portal
Istraživački tim su činili Almir Paočić, Adisa Delić i Jasmina Okičić.
Osim istraživanja, projekat je podrazumjevao provedbu aktivnosti poduzetničke akademije, mentorske podrške mladim i nezaposlenim osobama, promociju biznisa mladih poduzetnika/ca, identifikaciju i razvoj kompetencija, a sve sa ciljem ekonomskog osnaživanja ciljnih grupa.
Projekat su podržali Grad Tuzla i Federalno ministarstvo kulture i sporta. Na sljedećem linku, možete preuzeti kompletan dokument istraživanja.
Istraživanje o mladima u BiH Tržište rada – Poduzetništvo – Liderstvo

(mreža-mira)