Između humanog i profesionalnog: Volontiranjem do zaposlenja

Želite raditi, imate obrazovanje i vještine, a nemate iskustvo. U začarani krug moguće je ući kroz volontiranje.

Da volontiranje ipak nije rad za džaba, uvjerila se Melisa Grahić, dugogodišnja volonterka brojnih orgnizacija, koja je zahvaljujući volonterskom radu prvo spoznala ono čime se voli baviti, a zatim se u tom polju uspješno zaposlila. Trenutno radi kao starateljica za djecu koja su u pokretu za Save the Children u kooperaciji sa UNICEF-om i Centrom za socijalni rad.
Melisa je prije ovog posla radila edukacije sa roditeljima, tačnije sa samohranim majkama. Rad sa ljudima je odavno njena preokupacija, a san joj je postati psihoterapeutkinja. Ipak, svjesna je odgovornosti svog posla i smatra da je bilo koji posao koji se ne radi dobrovoljno i sa ljubavlju težak i zahtjevan.
Govoreći o raskoraku između posla i potrebnog iskustva za njegovo obavljanje, valja razmotriti volonterski rad kao izvor ne samo radnog iskustva nego i priliku za izgradnju mreže kontakata.
Kao jedan od najvažnijih benefita volontiranja Melisa ističe znanje i iskustvo koje je stekla, posebno u oblasti komunikacije sa ljudima. Zahvaljujući tome uspjela je prevazići strah od javnog nastupa, te razgovora i upoznavanja sa novim ljudima.
S druge strane volontiranje pomaže i lakšem zaposlenju u budućnosti. Pored stečenog znanja, vještina i iskustva, te mreže poznanstava, volonterski rad uvijek predstavlja značajan dio biografije, a budućem poslodavcu daje jasan pokazatelj kako se radi o vrijednom, pouzdanom i posvećenom kandidatu za posao. Mogućnosti za volontiranje u BiH su velike jer postoji više od dvije hiljada nevladinih organizacija. Iako ovaj podatak ne oslikava kvalitet nevladinog sektora u našem društvu, on može poslužiti kao poruka mladima da među ovim brojnim organizacijama sigurno ima i neka po njihovoj mjeri. No, uprkos tome i dalje je broj mladih koji volontiraju nedovoljan.
Razvoj ideja i njihova implementacija treba da bude ključ koji će otvoriti vrata prosperitetu ove zemlje. Melisa Grahić na osnovu stečenog iskustva vjeruje da volontiranje može biti zdrav temelj razvoja i napretka mladih, iako i na ovom putu nerijetko ima razočarenja. Kompetencije stečene volontiranjem neko će sigurno znati cijeniti.
Izvor: op.bhrt.ba