Javna debata “Pravo na pravdu”

Posebno nam je zadovoljstvo pozvati vas na drugu javnu debatu ‘Pravo na Pravdu!’ koja se održava u Bosni i Hercegovini, u utorak, 24.11.2020. godine, od 10:00 do 13:00 sati.  

Debata ima za cilj dalje jačanje otvorenog dijaloga među građanima, vlastima, stručnjacima, privatnim sektorom, nevladinim organizacijama, akademicima i drugim akterima, kako bi se potaknuo odgovor na trenutne prioritete u oblasti vladavine prava u zemlji, u skladu s Mišljenjem Evropske komisije, Priebeovim izvještajem i nedavno objavljenim Izvještajem o Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.
Događaj će biti upriličen u Sarajevu. Usljed ograničenja koja nameće Covid-19, mjesto održavanja će biti naknadno potvrđeno. Samo ograničeni broj govornika će biti sigurno smješten na lokaciji održavanja događaja, dok će publika isti uglavnom pratiti online, putem platforme Zoom (link će biti dostupan prije samog događaja). Simultani prevod će biti osiguran.
Teme koje će ove godine biti u fokusu debate su integritet i borba protiv korupcije. Integritet nosilaca pravosudnih i javnih funkcija je ključan za pravedno i prosperitetno demokratsko društvo utemljeno na načelima vladavine prava. Integritet je također visoka moralna, sociekonomska vrijednost sa direktnim pozitivnim uticajem na dobrostanje građana. S druge strane, destruktivna snaga korupcije direktno utiče na svakodnevni život građana, a posebno njihovo zdravlje, obrazovanje, zaposlenje i jednake mogućnosti.
Molimo da svoje učešće potvrdite najkasnije do 16.11.2020. godine putem e-maila na adresu ena.krkalic@boram.ba i/ili sofija.tovarovic@boram.ba, te putem telefona + 387 33 725 835.
FB event

Posljednji postovi