Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za visoko obrazovanje

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, raspisuje
JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika
u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine
1/01 Viši stručni saradnik za visoko obrazovanje
Opis poslova i radnih zadataka: učestvuje u obavljanju svih poslova iz mjerodavnosti sektora, a naročito u pripremi pripadnih normativnih akata, provedbenih propisa i općih akata. Obavlja i druge poslove iz odsjeka po nalogu rukovodioca sektora.
Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen obrazovanja), smjer/oblast: prirodni, tehnički, biomedicina i zdravstvo, biotehnički, društveni ili humanistički; najmanje dvije godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – viši stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1).
Mjesto rada: Banja Luka.
(ads.gov.ba)